Nå blir det ny campus i Oslo!

— En lokalisering på Diakonhjemmet sitt område vil gi NLA en fremtidsrettet og fleksibel campus med mulighet for vekst, sier rektor Egil Morland.

Saken er oppdatert 2. april kl. 13.00.

Av tre aktuelle alternative lokalisasjoner, var det løsningen på Vinderen ved Diakonhjemmet som fremsto som det beste valget for NLA Høgskolen. Det ble vedtatt i ekstraordinært styremøte 31. mars.
— Vi gleder oss til å få nye gode lokaler, og vil bygge bærekraftige, energiøkonomiske og miljøriktige løsninger, forteller rektor Morland. 


GLEDER SEG TIL NYE LOKALER: Rektor Egil Morland.

Ansatte i Oslo er glad for valget som er gjort.
— Nyheten ble mottatt med stor glede i fagmiljøet, forteller en fornøyd programansvarlig for lærerutdanning, Jørgen Sjaastad.

Attraktivt for studenter

Beliggenheten på Vinderen er landlig men sentrumsnær, og det vil være gode omgivelser for studenter og ansatte med torg og park rett utenfor døren. I tillegg vil det være T-bane og gode kollektivløsninger i nærheten. Området vil inneholde studentboliger, og det legges til rette for treningstilbud, forretninger og ulike bespisnings- og serveringssteder, tilføyer rektor.

Slik kan studentenes servicesenter og kapell bli seende ut.

Glad for valget til NLA

– Vi gleder oss over valget av Diakonhjemmet som lokasjon for NLA i Oslo. Dette vil være med og legge grunnlaget for utviklingen av et sterkt campus- og innovasjonsområde knyttet til helse, omsorg og velferd. Når NLA også blir en del av dette miljøet, får vi styrket den pedagogiske dimensjonen. Det ligger mange spennende muligheter her, sier Ingunn Moser, forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet.


SPENNENDE MULIGHETER: Adm.direktør ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

— Løsningen med Diakonhjemmet gir en god kombinasjon av attraktiv lokalisering, miljøvennlige bygg og stor fleksibilitet, økonomisk og operativt, sier fungerende styreleder ved NLA Høgskolen professor ved NHH, Magne Supphellen. Han legger til at det siste blir viktig i tiden som kommer, for det er endringer på gang i høyere utdanning, både i rekrutteringsgrunnlaget og i forventningene til utdanningsinstitusjonene.


LØSNING MED STOR FLEKSIBILITET: Styreleder ved NLA Magne Supphellen.

Trend for campuser

Den dominante treden for campusutvikling er å skape unike møteplasser, og dette vil være en viktig faktor for å skape en attraktiv høgskole, sier eiendomsleder Axel Hauge.

Vokst ut av «Staffeldts»

NLA Høgskolen har over flere år vokst seg ut av Staffeldtsgatekvartalet. Bygget ved Diakonhjemmet skal stå ferdig i 2024, og høgskolen vil i mellomtiden leie egnede undervisningslokaler i nærheten av dagens campus for å kunne tilby studentene gode og egnede undervisningsfasiliteter. Det er allerede startet er arbeid med økning av areal i Staffeldtsgate, både for ansatte og studenter.