Å hjelpe barn til å bli voksne på gode måter

Antologien «Pedagogikk, periferi og verdi», tar utgangspunkt i det enkle, men viktige premisset at pedagogikk er noe mer enn metodikk og læringspraksis alene. Den må i sterkere grad orientere seg mot eksistensielle spørsmål.

– Vi er interessert i at andre mennesker skal bli voksne på gode måter, sier Tone Sævi, som sammen med Gert Biesta er redaktør for antologien.
– Pedagogikk handler dypest sett om hvordan man best skal istandsette unge mennesker til å leve det livet de skal leve. Det handler ikke bare om kunnskap i hodet, men hva du gjør med den kunnskapen. Om hvordan barn og unge blir subjekter for egne handlinger, heller enn objekter for krefter og forventninger utenfor dem. Også handler det om hvordan vi voksne møter barn og unge for å støtte og fremelske dette, utdyper Sævi.

De eksistensielle spørsmålene

Antologien med undertittel «eksistensiell dialog om skole og samfunn», er gitt ut på Fagbokforlaget og er et fellesprosjekt hvor hele pedagogikkmiljøet på NLA Høgskolen har bidratt. Det begynte som et forsøk på å få til en konsentrasjon på noen problemstillinger for å kunne utarbeide en doktorgradsprogram-søknad i pedagogikk sammen med VID vitenskapelige høgskole. Denne prosessen er foreløpig lagt på is, men resultatet er likevel en artikkelsamling med fokus på de pedagogiske spørsmålene fagmiljøet på NLA anser som de aller viktigste i dag.

– I pedagogikken skal vi ikke bare orientere oss mot tekniske spørsmål, slik som hvor effektivt man bør undervise. Vi skal heller ikke bare orientere oss mot praktiske spørsmål, slik som ferdighetene til lærere og pedagoger. Gjennom århundrer har pedagogikken forsøkt å orientere seg mot eksistensielle spørsmål, og dette ser vi et behov for å løfte frem på nytt, understreker Sævi.

Tone Sævi.jpg Gert Biesta.jpg Solveig M. Reindal.jpg
Fra venstre: Tone Sævi, Gert Biesta og Solveig Reindal. 

Menneskeverdet

Tone Sævi var ansatt på NLA fra 2006 til 2019. Nå er hun professor ved VID Vitenskapelige høgskole. Biesta, som er ansett som en av Europas fremste motstemmer til OECD sin utdanningsvitenskapelige tenkning og praksis, er professor ved Maynooth University i Irland og tilknyttet University of Edinburgh i Storbritannia og University of Humanistic Studies i Nederland. Han er dessuten professor 2 ved Universitetet i Agder. Fra 2011 til 2019 var han ansatt som professor 2 ved NLA Høgskolen.

I bokens forord står det at ambisjonen med artikkelsamlingen er å forsøke å synliggjøre de eksistensielle spørsmålene som «stiller seg selv» i vår daglige pedagogiske virksomhet: å utforske hva eksistensielle spørsmål krever fra pedagoger og lærere, og å antyde hvordan pedagogikk – som en tradisjon av tanke og praksis, tenkning og handling – kan bidra til å utvikle en sensitivitet for eksistensielle pedagogiske spørsmål og en evne til å møte slike spørsmål på pedagogisk meningsfulle måter. 

– Studentene på NLA møter et grunnsyn der mennesket er verdifulle uavhengig av måten de lever livene sine på. Det er det grunnleggende menneskeverdet. Vi er opptatt av menneskets verdighet og menneskets ansvar for barnet, sier Sævi.
 Pedagogikken selv er normativ. Vi voksne må ta ansvar for vårt eget ansvar. Vi må være voksne på gode måter, der barna hverken havner i underkastelse eller opprør.

Nytt perspektiv på praksis

Professor i pedagogikk, Solveig Reindal, er en av forfatterne med flere bidrag i boken. Hun har blant annet skrevet kapittelet «hvordan skal barn lære å forstå seg selv?» sammen med kollegaene Stein M. Wivestad og Svein Rise.
– Det er et forsøk på å forvalte en pedagogisk tradisjon hvor de pedagogiske problemstillingene er i sentrum. En kan vel si at det er et korrektiv til såkalt nyttetenkning med resultater og effektivitet i fokus, sier Reindal.

– Med å lese denne boken håper jeg at andre får et annet perspektiv på praksisen sin. Hva betyr det å ha en eksistensiell interesse for at andre mennesker skal bli voksne på gode måter? Boken er ment for lærer- og pedagogikkstudenter, men den er egentlig veldig aktuell for alle som er opptatt av pedagogiske problemstillinger og alle som har en voksen-barn-relasjon. Både foreldre, idrettsledere, menighetspedagoger og miljøarbeidere, vil ha nytte av boken, legger Reindal til.

Pedagogikk, periferi og verdi er en utdyping av tematikken fra "Eksistens & pedagogikk - En samtale om pedagogikkens oppgave", fra 2015.

Bokens innledning, skrevet av redaktørene Biesta og Sævi, kan leses her! 

pedagogikk, periferi og verdi.jpg