«NLA pusterom»

Gjør som David, søk ly hos Gud, formidler studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen.

Salme 57: 

  2 Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! 

          For jeg søker tilflukt hos deg. 

          I skyggen av dine vinger 

          søker jeg ly til faren er over. 

          

     3 Jeg roper til Gud, Den høyeste, 

          til Gud som gjør vel mot meg. 

Salme 28: 

  6 Velsignet er Herren, 

          for han hører min bønn! 

         

     7 Herren er mitt vern og mitt skjold, 

          mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp. 

          Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham. 

          

     8 Herren er et vern for sitt folk, 

          en tilflukt som berger den han har salvet.