Strammere smitteverntiltak

Det blir digital undervisning og arbeid hjemmefra for studenter og ansatte ved NLA frem til i første omgang utgangen av november.

Saken er oppdatert 6. november kl. 10.22.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

Økende smitte

Det har vært en betydelig økende smittespredning den siste tiden. I startet av august var det 300 nye smittede per uke. Antall tilfeller har siden økt betydelig, og i siste uke av oktober var det registrert 3000 nye smittede. De tre siste ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede i Norge, og kurven blir brattere uke for uke.

I hovedtrekk er de nye tiltaken å holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt. Unngå unødvendige innenlandsreiser. Alle universitet, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i peroden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Smittede studenter ved NLA

Høgskolen har til nå hatt elleve smittede studenter i Bergen og fem i Oslo.

Studiesteder i Bergen 

Mandag innføres det påbud om digital undervisning fra Bergen kommune. Det betyr at all undervisning må legges digitalt. Praksis vil følge egne retningslinjer. Bergen blir det også påbudt å arbeide hjemmefra fra mandag av for alle som kan ha hjemmekontor. 

Studiested i Oslo 

På studiested i Oslo er det allerede innført digital undervisning, med noen unntak som i hovedsak gjelder undervisning knyttet til musikk. Fra mandag 9. november planlegges all undervisning som kan bli digital over på digitale plattformer. For undervisning til musikk som må være fysisk blir det innført strammere tiltak. Det som gjelder praksis vil ha egne retningslinjer.

Også ansatte i Oslo oppfordres å arbeide hjemmefra i den grad det er mulig. 

Fredag 6. november har Oslo kommune pressekonferanse kl 13.00, som betyr at det kan komme ytterligere endringer. 

Studiested i Kristiansand 

Kristiansand er ikke rammet av like høye smittetall som Bergen og Oslo. Men på tross av dette er anbefaling fra Regjeringen om å holde seg hjemme i størst mulig grad de kommende ukene, og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det betyr at undervisningen i Kristiansand legges over til digitale plattformer fra mandag 9. november. Ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra i den grad det er mulig.