– Svar på studentundersøkelsen nå!

Studentparlamentets leder, Veronika Knudsen, oppfordrer alle 2. og 5. årsstudenter om å svare på Studiebarometeret før fredag.

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Undersøkelsen kommer på e-post og SMS.

Fine premier

Alle som deltar er med i trekningen av flere fine premier. Nytt av året er at alle studieprogram ved NLA som har 100 prosent deltakelse, får gavekort på en kinobillett til alle i kullet. Dessuten trekkes det ut fem deltakere som hver får et gavekort 500 kr. I tillegg trekker Studiebarometeret nasjonalt ut 30 deltakere som hver vinner gavekort på opptil 5000 kr.

Svarfrist er fredag 13. november.

Her kan du lese mer om studentundersøkelsen Studiebarometeret.