Forsker på 14 000 barnehagebarns mediebruk

På oppdrag fra Barnevakten kartlegger NLA-forskere barnehagebarns mediebruk.

I starten av september ble det sendt ut en undersøkelse til cirka 14 000 barnehageforeldre med barn i alderen 4-6 år.

– Målet er å kartlegge hva foreldrene tenker er positivt med barnas skjermbruk, og hvor de opplever behov for kunnskap, råd og veiledning i møte med barnas medieverden, sier Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Høgskolen og leder for forskningsprosjektet.

Undersøkelsen er del 2 i et forskningsprosjekt på vegne av organisasjonen Barnevakten. I februar i år ble rapporten Skjermet barndom? lansert, med basis i en tilsvarende spørreundersøkelse blant over 10 000 foreldre til barn i grunnskolen, samt nærmere 600 lærere.

Flerkulturell undersøkelse

Nedslagsfeltet blir ikke like stort i denne runden, men i potten ligger det en ekstra motivasjonsfaktor for forskerteamet.

– Denne gangen har vi fått undersøkelsen oversatt til åtte språk i tillegg til norsk og samisk. Med tanke på det flerkulturelle Norge og den viktige rollen mediene spiller inn mot sosialisering og danning, er dette en ekstra motivasjonsfaktor for oss som jobber med å analysere svarene og reflektere over funnene, sier Serigstad Dahle, som jobber sammen med PhD-stipendiat Trude Kyrkjebø (NLA Høgskolen), førstelektor Hans-Olav Hodøl (UiA) og Øyvind Økland (HVO).

– For å kunne kartlegge hvilke behov foreldre som ikke er etnisk norske har for råd og kunnskap i forhold til barnas skjermbruk, er valgmuligheten blant flere språk viktig.

Stort potensiale for videre forskning

Funnene fra undersøkelsene vil danne utgangspunkt for Barnevaktens videre arbeid med utvikling av ressurser, særlig knyttet til nettvett og digital danning. Samtidig ligger det mye materiale her for videre forskning.

Barnevakten er en fri stiftelse som informerer og gir råd om barns mediebruk både inn mot myndighetene, foreldre og lærere. I forbindelse med Fagfornyelsen 2020 er organisasjonen opptatt av å være en sentral samarbeidspartner med grunnskolen når det gjelde nettvett og digital danning. For å ha et forskningsbasert grunnlag både for dette arbeidet og for å kunne møte foreldres behov for kunnskap, råd og veiledning, engasjerte de forskerteamet fra NLA Høgskolen.