Studenter i Bergen

NLA anbefaler studenter i Bergen som har vært på sammenkomster der smittevernreglene ikke har blitt overholdt, om å gå i selvpålagt karantene.

Karantenen bør være i ti dager fra dagen man deltok på sammenkomsten eller festen.

Les mer her om gjennomføring av karantene.

Fra Bergen kommune:
«I samråd med Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunen studenter i Bergen som har vært på fester eller sammenkomster der smittevernreglene ikke har blitt overholdt, om å gå i karantene i ti dager».

De siste ukene har det pågått smittespredning blant studenter i Bergen, først på Høgskulen på Vestlandet campus Bergen (HVL), og senere på Norges Handelshøyskole (NHH), og minst 95 av kommunens tilfeller er knyttet til studentmiljøet. Alle nye tilfeller er i alderen 19-27 år, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld. Valhammer legger også til at det er viktig å gripe fatt i dette, for raskt å kunne stoppe et utbrudd.

— Vi er kjent med at det har vært deltakere fra flere forskjellige studiesteder på samme fester. Smitteoppsporingsarbeidet er veldig krevende og i samråd med Folkehelseinstituttet oppfordrer vi nå dem som har deltatt på studentfester om å gå i selvpålagt karantene, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland på Bergen kommune sine nettsider.

Dersom du er usikker på om du er syk, må du bli hjemme, er det tydelige rådet fra smittevernoverlegen.

NRK rapporterer ellers i dag om en økning i smittetallene i flere fylker.

Det er viktig at alle følger de generelle smittevernreglene fra Folkehelseinstiuttet: 
Hold deg hjemme og test deg hvis du har symptomer. Ha god hånd- og hostehygiene. Hold avstand, minst en meter, til personer utenom egen husstand.