NLA åpner for utveksling til våren

Våren 2021 vil det være mulig for studenter ved NLA til å reise på utveksling i Europa.

Utveksling utenfor Europa vil derimot ikke være mulig på grunn av usikkerheten som korona-situasjonen medfører. 

– Jeg syns det er positivt at vi kan legge til rette for utveksling i Europa der det lar seg gjøre, sier Amund Langøy, som er prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen .

Faglig og personlig utvikling

Flere av studentene har gjerne bare én mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden, påpeker Mari Sagulin, leder for internasjonalisering ved NLA Høgskole

– Derfor er det bra at vi kan åpne opp for utveksling igjen slik at færrest mulig går glipp av denne muligheten.

Hun trekker frem faglige impulser, utvidede perspektiver, språkkunnskaper og internasjonalt nettverk som noe av det studentene sitter igjen med etter et utvekslingssemester. 

– Og ikke minst opplevelser for livet, legger hun til.

– Det er veldig viktig at dette er kommet på plass. Utveksling kan gi veldig mye både faglig og personlig, og jeg har ennå ikke truffet noen som angrer på at de dro på utveksling, sier Sagulin. 

Opptatt av sikkerhet

Leder for Studentparlamentet er opptatt av studentenes sikkerhet og at høgskolen følger de nasjonale retningslinjene.  

– Det må være trygt for alle parter og så lenge de nasjonale retningslinjene følges, er vi positive, sier Marte Haugen.

Kunnskapsdepartemenet (KD) skriver til Khrono at de anser reiser som studentene gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på like linjer med nødvendige arbeidsreiser.

Frist for å søke på utveksling for vårsemesteret er 1. oktober.