Hvorfor skal du velge NLA?

Det kan være krevende å velge hva du skal studere. Og hvor. Ønsker du en jobb der du kan bety noe for noen?

NLA Høgskolen er en privat, kristen, akkreditert høgskole som tilbyr utdanning for alle — uansett livssyn.

I studietiden har du behov for å bli sett, respektert og utfordret, slik at du kan lære, utvikle ditt potensiale og gjøre noe du brenner for. Og dette er grunnlaget som NLA motiveres av: Troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde og med ukrenkelig verdi. Det inspirerer til et sterkt engasjement og omsorg for de svake, og ansvar for å forvalte ressursene vi har blitt gitt på best mulig måte.

Utdanning handler ikke bare om hva du blir, men om hvem du blir.

På NLA inviteres du til et kristent studiemiljø, men også et miljø som er preget av mangfold. I undervisningen vektlegger vi å kunne snakke åpent om tro og etiske spørsmål med respekt for hverandre.

NLA har en bred studieportefølje

Vi ønsker å ruste deg som student til et spennende arbeidsliv som stadig er i utvikling. Om du vil bli lærer, barnehagelærer, økonom, journalist, musiker eller prest, eller om du er opptatt av interkulturelle problemstillinger og globale spørsmål, vil du finne et studium som passer for deg på NLA. Med mye praktisk læring gjennom praksis og samarbeid får du utfolde deg i trygge rammer. Og i løpet av studiene får du også mulighet til å oppleve nye land og kulturer gjennom studieturer og utveksling.

Se alle våre studieprogram her.

Hos oss strekker foreleserne seg langt for å ivareta hver enkelt student, og med undervisning i mindre grupper blir du godt kjent med medstudentene dine.

Oslo, Bergen og Kristiansand

I Bergen har vi høgskolens to største campuser med omtrent 1 800 studenter. I Oslo og Kristiansand er det henholdsvis 600 og 400 studenter, og til sammen har vi omtrent 300 ansatte.

Veien videre

Er du allerede i jobb i drømmeyrket ditt, men kjenner på lyst eller behov for mer faglig påfyll? På NLA tilbyr vi både etter- og videreutdanninger som gir deg formell kompetanse i form av studiepoeng. For grunnskolelærere og barnehagelærere  har vi studier som skal styrke deg som fagperson, og gjennom lokalt opptak tilbyr vi også spennende og utviklende enkeltemner innenfor teologi, journalistikk og interkulturelle studier på de ulike studiestedene eller på nett. Vi lærer hele livet.

Velkommen som student på NLA!