Koronainformasjon: Kristiansand innfører strenge tiltak

Her finner du oppdatert informasjon om studiestedene i Kristiansand, Bergen og Oslo.

Tiltak i Kristiansand

Fra lørdag morgen 30. mai kl 9.00 innføres det strenge tiltak i Kristiansand etter et hastevedtak som ble gjort fredag ettermiddag etter et møte med FHI. Kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik, mener tiltakene er nødvendig for å verne om liv og helse. 

Universiteter og høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan likevel holde åpent. Det vil bli mulighet for ferdighetstrening, og ordinær undervisning i mindre grupper på inntil ti personer er tillatt. 

Kristiansand kommunes pressemelding om innstrammingene.

Tiltak i Bergen

Fra natt til mandag 31. mai går Bergen over til nasjonale regler. Det er fortsatt viktig å holde minst én meters avstand, og alle som har mulighet for å arbeide hjemmefra skal fortsatt gjøre dette. Det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning med omtrent 25 studenter, og i Sandviken og på Breistein er lesesal og bibliotek åpent for studenter.

Tiltak i Oslo

I Oslo videreføres munnbindpåbudet når det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer i situasjoner med kollektivtransport og taxi, tros- og livssynshus, matbutikker, apotek og andre åpne butikker. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning med omtrent 25 studenter, og lesesal og bibliotek er åpent for studenter. Oslo kommune har meldt at det kommer en pressekonferanse fredag 21. mai og at det da vil komme ytterligere lettelser.

Felles for studiestedene

— Eksamen er som hovedregel digital ut semesteret.
— Det er anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10 deltakere.
Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Fortsatt gjelder likevel en generell anbefaling om å utsette fysiske arrangement eller gjøre dem digitale. 
— Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

Smittede studenter og ansatte

Høgskolen har til nå hatt 18 smittede studenter i Bergen, syv i Oslo og ti i Kristiansand. I tillegg seks ansatte i Bergen.