Økonomistudenter utfordret til nyskaping

HSM-studenter arrangerte nylig 'Haugedagen' med ønske om å løfte samtalen rundt business med en høyere hensikt og ikke bare økonomisk profitt.

Studenter ved NLA Høgskolens økonomiutdanning, Hauge School of Management (HSM) arrangerte nylig ’Haugedagen’ og inviterte politikere, næringslivsledere og gründere til å holde innlegg om hvordan næringslivet kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Som student ved HSM erfarte jeg et inspirerende klassemiljø, relevant undervisning og et unikt perspektiv på business i norsk sammenheng. Samtidig opplevde jeg noe frustrasjon over at det var få i næringslivet som hadde hørt om HSM, og jeg måtte ofte forklare hvilken høgskole jeg studerte ved. På skolen lærte vi for øvrig at frustrasjon var det perfekte utgangspunkt for nye ideer og initiativ, så det ble etter hvert på tide å anvende litt innovasjonsteori, smiler Sindre Suphellen. Dette resulterte i arrangementet ’Haugedagen’ som ble gjennomført i forrige uke.

Sindre_Suphellen.png
ENGASJERT HSM-ALUMNI: Sindre Suphellen som ble graduert fra HSM i fjor vår.

— Vi ønsker å løfte samtalen rundt business med en høyere hensikt ved å invitere interessante politikere og gründere som hadde utmerket seg ved ikke bare å tenke økonomisk profitt, men også en sosial og miljømessig profitt, forteller Suphellen.

Både utviklingsminister Dag Inge Ulstein og flere interessante gründere som Nassima Dzair, Jimmy Westerheim, Andrea Storhaug og Erik Låbakk, bærekraftansvarlig Marcus Bruns i Storebrand og HSMs Magne Supphellen og Truls Liland holdt innlegg om temaer som samfunnsansvar, sosialt entreprenørskap og bærekraft. De utfordret til nyskaping og mulighetstenkning for næringslivet spesielt knyttet til det å ta et utvidet samfunnsansvar og bidra til en bedre verden.

Nassima Dzair founder & CEO InterBridge, Marcus Bruns nordisk bærekraftssjef Storebrand, Samina Ansari founder & CEO Avyanna Diplomacy.

Andrea Storhaug, founder og CEO Sneipfritt, Anine-Olivia Granlund, founder and Creative Director Awake by Nine, Jimmy Westerheim founder & CEO The Human Aspect og Erik Lårbakk founder King Coffe AS.

Fakta om ’Haugedagen’

’Haugedagen’ er inspirert av Hans Nielsen Hauges liv og lære. Hauge er kanskje norgeshistoriens største seriegründer og samfunnsbygger og hadde stor innflytelse på Norge på 1800-tallet. Hans næringslivsengasjement hadde alltid en tydelig høyere hensikt som handlet om å identifisere både kommersielle og sosiale behov og fylle dem med meningsfullt arbeid. Inspirert av dette ønsket derfor studentene ved Linjeforeningen ved HSM å invitere spennende personer og bedrifter som kunne dele sine tanker om hvordan business og entreprenørskap kan være med å løse de store utfordringene som verden står overfor i dag. På grunn av koronapandemien ble Haugedagen gjennomført digitalt.

Interessert i å melde deg på nyhetsbrev fra NLA Høgskolen? I forbindelse med markeringen av 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauge blir det utarbeidet månedlige nyhetsbrev som bidrar til å gjøre deg bedre kjent med Hauge og hans arbeid.