Populært nytt økonomistudie

Endelig er søkertallene til høyere utdanning fra Samordna opptak (SO) klare. De viser generelt stabile tall for hele NLA, men noe nedgang på lærerutdanningen. Søknaden til den nyopprettede økonomiutdanningen i Kristiansander imidlertid veldig lovende.

15. april er fristen for å søke høyere utdanning i SO. Sperrefristen for å offentliggjøre tallene er i dag, 23. april. Totalt har NLA Høgskolen fått like mange førsteprioritetssøkere til studiene som de to siste årene, som er omtrent 1 250 søkere. I 2019 opplevde høgskolen en større økning, og søkertallene har vært på et stabilt nivå siden da. Det er imidlertid enda flere som har NLA på søkerlista si i år enn noen gang før, og det er totalt over 13 000 søknader til NLAs studier.

Nye økonomistudier i Kristiansand  
Det har vært knyttet stor spenning til interessen rundt de nyetablerte økonomistudiene i Kristiansand. Til 50 studieplasser er det 80 førsteprioritetssøkere og nesten 1 200 søknader totalt. Også i Oslo er det gode tall for økonomistudiene og en økning fra fjoråret. 

 Jeg er svært tilfreds med at søkertallene øker for alle studiene ved NLA Kristiansand på Gimlekollen. Ikke minst er søkertallene til de nye økonomistudiene ved Hauge School of Management lovende, sier Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen. Han forteller videre at det er viktig med tanke på studiemiljøet, og det vil også gjøre det lettere å lykkes med å bygge opp det økonomisk-administrative fagmiljøet på Gimlekollen.  

 Dette vil bidra til et faglig bredere, sterkere og mer vekstkraftig samlet fag- og studiemiljø ved NLA i Kristiansand, understreker Sødal.  

Lærerutdanningene 
Nasjonalt er det nedgang i søknader til lærerstudiene på hele 12 prosent, og også ved NLA er det en større nedgang. Det er i hovedsak søknaden til grunnskolelærer 5.–10. trinn som har størst nedgang, spesielt ved studiested Oslo. Også barnehagelærerutdanningen har en nedgang i antall førsteprioritetssøkere med hele 30 prosent.  

Andre studier 
Journalistikkstudiet i Kristiansand har en økning i førsteprioritetssøkere på bachelorstudiet med hele 75 prosent. Dette er et studium hvor søknadstallene kan svinge noe fra år til år, og årets tall ligger rett over nivå fra 2019, med 35 førsteprioritetssøkere. Nasjonalt har mediefag en økning på tre prosent. 

Teologistudiene har samlet en økning i førsteprioritetssøkere med 13 prosent i år, og det er spesielt bachelor i teologi som har en god økning. Blant årsstudiene er det Kommunikasjon og livssyn i Kristiansand som øker mest, med hele 43 prosent.  

Bachelorgraden i utøvende musikk og bachelor i musikk, menighet og ledelse har egne lokale opptak før jul, og begge har høyere søkertall enn i fjor. Det samme har årsstudium i utøvende musikk, låtskriving med 94 førsteprioritetssøkere. 

Også interkulturelle studier opplever en økning i år med gode søkertall blant førsteprioritetssøkere, både til master, bachelor og årsstudium.