Ledige stillinger som studentassistenter  TRF

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag?

NLA Høgskolen har fått midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til å lønne student-/undervisningsassistenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter. Målet er å bidra til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. 

På avdeling for teologi, religion og filosofi ønsker vi flinke og motiverte studentassistenter i Bergen, Oslo og Kristiansand, høsten 2021.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene til studentassistenten vil bestå i kollokviegruppeledelse eller andre former for seminarer, arbeid med oppgaveløsning, veiledning i gjennomføring av arbeidskrav, sosialfaglige tiltak, eksamensforberedelse eller lignende, i dialog med emneansvarlig/studieprogramleder og studentgruppen i ulike emner.

Vi har behov for studentassistenter ved følgende utdanninger/emner/studiesteder:

Bergen:

KRLE årsstudium (REL111+REL112), inntil 16 timer samling

Bachelor i teologi (BIHEB101 og TEOL203), inntil 16 timer samling. For BIHEB101 er det aktuelt med forlengelse til vårsemesteret.

Praktisk teologi og ledelse (år/BA) (TEOL110, TEOL130, RELPED110) inntil 16 timer samling

Master i teologi (TEOL301 og TEOL303), inntil 16 timer samling

Master in theology and ministry (TAM302 og TAM303) inntil 16 timer samling, hovedsakelig online (Zoom) eventuelt fysisk på ettermiddagstid i undervisningsuker (uke 35 og 44)

Oslo:

KRLE årsstudium (REL111+REL112), inntil 16 timer samling

Praktisk teologi og ledelse (år/BA) (TEOL110, TEOL130, RELPED110), inntil 16 timer samling

Kristiansand:

KL årsstudium (KL101), inntil 16 timer samling

Online/alle campus

EX101 Ex. phil., inntil 15 timer samling

EX102 Ex. fac., inntil 15 timer samling

REL170 Modernitetens idehistorie, inntil 15 timer samling

Vi søker studenter som: 

  • Er underveis, har gjennomført den aktuelle utdanningen/emnet med godt resultat og er i studieløpet ved en av våre utdanninger 
  • Har interesse for å bidra til faglig oppfølging av andre studenter 
  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og liker å presentere/vise/forklare for andre
  • Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø 
  • Er positivt innstilt, nysgjerrig, og engasjert 
  • Tar initiativ, er ansvarlig, lydhør og konstruktiv
  • Er fleksibel og løsningsorientert 

Studentassistenter avlønnes etter gjeldende satser: 

  • Studentassistenter uten fullført tre års høyere utdanning: lønnstrinn 24, kroner 168,62 per time
  • Studentassistenter som har fullført tre års høyere utdanning: lønnstrinn 33, kroner 187,08 per time
  • Det gis normalt lønn for én time forberedelsestid per time gjennomført samling (avhengig av samlingens karakter)

Kan dette være noe for deg?

Send en kortfattet søknad hvor du blant annet beskriver hvilke(n) oppgave(r) du kan tenke deg og i hvilket omfang, dine kvalifikasjoner og CV til avdelingsleder Gunnar Innerdal, gi@nla.no, innen fredag 27. august. Frist: Snarest.

Om du har vært med i en kollokviegruppe, skriv gjerne litt om dette og hva som gjør at en kollokviegruppe fungerer godt. Aktuelle søkere vil bli kontaktet om videre prosess. I den samlede vurderingen av søkerne vil faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Generelle spørsmål om stillingene kan rettes til Gunnar Innerdal, avdelingsleder på teologi, religion og filosofi, gi@nla.no. Det er også mulig å kontakte aktuelle emneansvarlige/studieprogramledere for nærmere spørsmål om det konkrete opplegget i ulike emner/utdanninger.