Webinar om personvern i forskning

NLA ønsker en økt oppmerksomhet på personvern.

26. august arrangeres det webinar om personvern i forskning for studenter.

NLA Høgskolen har en avtale med Norsk senter for forskningsdata (NSD) om personverntjenester i forskning. Samarbeidet med NSD bidrar til å skape etterlevelse og gi dokumentasjon på at behandling av personopplysninger følger personvernregelverket.

— Som et ledd i arbeidet har vi derfor spurt NSD, som har stor kompetanse på området, om å holde webinar for NLAs studenter, forteller forskningsrådgiver Rolf Halse.

NSD beskrev på følgende måte tema for webinaret: Kurset skal gi deltakerne kunnskap om NSDs personverntjenester og hvordan NSDs meldeskjema skal brukes, personvern i forskning og studentoppgaver, samt konkrete problemstillinger som er aktuell for deltakerne.

Webinar om personvern i forskning for studenter

  • Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter ved NLA Høgskolen
  • Tidspunkt: 26. august kl. 14.00-15.30
  • Tema: NSDs personverntjenester og hvordan NSDs meldeskjema brukes m.m.

Påmelding senest 25. august 

Lenke og passord til webinar sendes til alle påmeldte i forkant.

Kontaktperson: Rolf Halse, forskningsrådgiver ved FoU-seksjonen.