Slik blir semesterstart ved NLA i januar

Digital undervisning i hele januar, bortsett fra fag med praktisk ferdighetstrening.

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak som trer i kraft 16. desember. Tiltakene vil bli vurdert på nytt etter fire uker. 

– Vi ønsker å gi så gode rammer som mulig med forutsigbarhet for studenter og ansatte, og planlegger en trygg start på 2022, sier Amund Langøy, prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen.


ØNSKER FORUTSIGBARHET FOR STUDENTENE: Amund Langøy, prorektor for utdanning.

Campusene er åpne, og både bibliotek, lesesaler, fellesareal og grupperom er tilgjengelige.  

Undervisning som er avhengig av å gjennomføre praktisk ferdighetstrening, kan gjennomføres fysisk som planlagt etter nyttår. Det forutsettes at avstandskravet på en meter og andre smittevernråd overholdes. Maksimalt antall studenter i gruppe er 25 studenter. 

All annen teoriundervisning blir digital i perioden 3. - 28. januar. Digital undervisning skal følge tidspunkt og innhold som er allerede er planlagt for fysisk undervisning. Gjennomføring av praksis må reguleres etter nasjonale retningslinjer og føringer fra praksisansvarlige ved NLA.  

Studenter må holde seg godt oppdatert i Canvas, i TimeEdit og på Studentweb om studiet sitt.

Det vil bli undervisning etter 10. januar i emner med internasjonale studenter, og informasjon om dette vil bli gitt direkte til studenter dette gjelder.

– Mer informasjon om hvordan vårsemesteret blir, vil vi komme tilbake til i midten av januar, legger Langøy til.