NOKUT har godkjent full presteutdanning for NLA

I andre runde godkjente NOKUT høgskolens søknad om full presteutdanning.

Oppfyller alle krav

— NLA Høgskolen tilbyr allerede flere studier, både på bachelor- og mastergradsnivå. Nå kan de få anledning til å tilby en seksårig profesjonsutdanning i teologi. Med det kan de blant annet utdanne prester, skriver NOKUT-direktør Kristin Vinje på NOKUTs hjemmesider.

NLA kan dermed bli en av fire institusjoner som kan tilby en 6-årig profesjonsutdanning i teologi. NLA må imidlertid først søke Kunnskapsdepartementet om retten til å tildele graden.

Forme morgendagens kirke og kristenliv

Avdelingsleder ved NLA Høgskolens avdeling for teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal, er svært glad for at NLA nå kan tilby full presteutdanning.

— Et samlet kollegafellesskap er glade for anerkjennelsen akkrediteringen gir av det teologiske fagmiljøet ved NLA Høgskolen – en samling av høyt kompetente og engasjerte personer med hjerte for danning av teologiske studenter til en helhetlig tjeneste. Avdelingslederen forteller videre at akkrediteringen gir NLA nye muligheter til å være med på å forme prester, pastorer og forsamlingsledere for morgendagens kirke og kristenliv.

— Vi håper og tror at det nye profesjonsstudiet (cand.theol.-graden) vil øke studentrekrutteringen og virke revitaliserende også for de øvrige teologiske utdanningene, fremhever Innerdal.

Gunnar Innerdal_Avdelingsleder_TRF_NLA Høgskolen.jpg
HELT NØDVENDIG: Avdelingsleder ved NLA Høgskolens avdeling for teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal.

Denne godkjenningen av teologistudiet kommer etter revidering av en opprinnelig søknad som ble vurdert og avslått i fjor. Ved det første avslaget formidlet NLA at en tok avslaget til etterretning, selv om høgskolen ikke var enige i alle komiteens vurderinger i behandling av søknaden. Høgskolen valgte å ikke anke, men heller bearbeide søknaden noe og søke på nytt. Høsten 2020 ble det sendt inn ny søknad som nå er godkjent.

Et utfordrende, kreativt og helt nødvendig landskap

Med full teologisk profesjonsutdanning i Bergen på plass ønsker NLA å sende ut et tydelig kall til kloke og engasjerte kristne, unge som eldre og med ulikt teologisk utdanningsnivå, til å begynne å studere teologi ved NLA Høgskolen med tanke på fremtidig preste- eller pastortjeneste.

«Vi håper og tror at det nye profesjonsstudiet vil øke studentrekrutteringen og virke revitaliserende også for de øvrige teologiske utdanningene»

— Høsten er stor, men arbeiderne få, både i Den norske kirke, ulike frikirker og kristne organisasjoner, fastslår Innerdal.

På NLA Høgskolen vil studentene møte et nyttig teologistudium som når både helt inn og helt ut – helt inn i Bibelens tekster og teologiens historie og samtid, og helt ut til våre medmennesker i dagens samfunn i deres livssituasjon.

— Både teologistudiet og prestetjenesten har neppe noen gang vært et så utfordrende, kreativt og nødvendig landskap å gå inn i som i dag, avslutter avdelingsleder for teologiutdanningen.

Thor_Haavik 2020_tidligere student ved NLA.jpgFERSK PREST: Thor Haavik som nylig utdannet seg til prest ved NLA, men måtte ta minst det siste halvåret ved en annen institusjon.