Fortsatt digital undervisning i Bergen og Oslo

Her kan du lese siste oppdatering om undervisning i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Saken er oppdatert 16. februar kl. 11.00.

Undervisning i Bergen

I Bergen er det tilrettelagt for digital undervisning, men åpnet for fysisk undervisning for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for ferdighetstrening for ikke å bli forsinket i sine studier. Les mer her om forsterkede nasjonale smitteverntiltak i bergensregionen. Tiltakene gjelder frem til 19. februar.

Undervisning i Kristiansand

I Kristiansand har det vært et smitteutbrudd blant journaliststudentene, og totalt seks studenter har testet positivt på koronavirus. Den interne praksisen for førsteårsstudentene er avlyst, og det legges ellers opp til noe digital undervisning i neste uke.

IK-studentene møter til undervisning i uke 7.

Undervisning i Oslo

I Oslo er det tilrettelagt for digital undervisning, men åpnet for fysisk undervisning for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for ferdighetstrening for ikke å bli forsinket i sine studier. Tiltakene i Oslo gjelder frem til 19. februar.

Praksis

Studentene skal så langt det er mulig få gjennomføre praksisperioden til tross for perioder med strenge smitteverntiltak. Les mer her om praksis ved NLA.