Praksis for studenter i kommuner på Vestlandet

Studentene skal så langt det er mulig få gjennomføre praksisperioden til tross for perioder med strenge smitteverntiltak.

Å gjennomføre praksisperioden er viktig for at studentene skal få gjennomført utdanningen uten forsinkelse.

Tidligere i uken fikk Kunnskapsdepartementet (KD) henvendelser fra UH-institusjoner på Vestlandet om utfordringer med praksis. KD tok opp dette med Helse- og omsorgsdepartementet. Tirsdag ettermiddag sendte Helsedirektoratet ut en klargjørende e-post til blant andre Bergen kommune, hvor de sier at praksis kan gjennomføres, så lenge smittevernreglene følges. 

Disse reglene gjelder for gjennomføring av praksis 

KD mener at praksis skal avvikles dersom det er mulig å gjøre dette innenfor regler og råd om smittevern. Gjennomføring av praksis skal planlegges i samråd med praksisfeltet.

Det kan likevel være iverksatt lokale smitteverntiltak som begrenser muligheten til å gjennomføre praksis. Det kan blant annet innebære at praksisstedet er stengt på grunn av smitteutbrudd i virksomheten, eller at det ikke er mulig å krysse kommunegrensene, slik at studentene ikke kan komme til praksisstedet. Ved stengte skoler vil praksis kunne avvikles digitalt.

Praksis i lærerutdanning

Når det gjelder praksis i lærerutdanning, har Utdanningsdirektoratet og KD anbefalt at praksis for lærerstudenter kan gjennomføres også når barnehagene og skolene er på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal forstås som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med ansatte. Ved eventuell nedstenging av skoler og barnehager, bør det så langt som mulig legges til rette for digital praksis. Sektoren har allerede nedlagt et arbeid i dette og har erfaringer på området, særlig på skolefeltet.

Oslo og Kristiansand

De samme retningslinjene for praksis gjelder også i Oslo og Kristiansand. I Kristiansand har noen studenter på journalistikk i intern praksis gått over til digital praksis på grunn av påvist smitte. 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. 

Der institusjonene møter utfordringer, vises det til handlingsrommet som institusjonene har i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19.  

Reise til praksissted 

Reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise, men institusjonene må gjøre seg kjent med reiserådene som gjelder i de enkelte kommunene. Noen steder er det ikke mulig å reise på tvers av kommuner.