Smittede studenter i Kristiansand

Syv studenter på Gimlekollen har testet positivt på koronavirus.

Saken er oppdatert 15. februar kl. 13.50.

Det er nå meldt inn totalt syv smittede studenter på Gimlekollen, der det dreier seg om et smitteutbrudd i en kohort og med nærkontakter. Smittevernkontoret i Kristiansand (koronakontoret) har ansvar for å ta kontakt med alle nærkontakter som skal i karantene.

Studentene bes om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Også for ansatte er det viktig å følge med på eventuelle symptomer. 

Fagmiljøet til journalistikk har besluttet å avlyse all praksis for førsteårsstudentene denne uken (uke 6).

IK-studentene møter til undervisning i uke 7.