Undervisning ved NLAs studiesteder

Her kan du lese siste oppdatering om undervisning i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Saken er oppdatert 18. februar kl. 09.22.

Oslo: Åpnet lesesal og fellesområder

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, formidlet på pressekonferanse 17. februar at regjeringen nå gjør noen lettelser basert på helhetlige vurderinger, til tross for at Oslo fortsatt har et krevende smitteutbrudd.

Lesesaler og bibliotek på høgskoler og universitet åpnes for studenter fra 18. februar. Det betyr at lesesal og fellesområder i Staffeldtsgate vil være åpent for studenter. Også biblioteket inngår i dette, men er midlertidig stengt på grunn av en vannlekkasje. Festsal, kapell og konsertsal inngår ikke i fellesområder og er forbeholdt undervisning. 

Når lesesal og fellesområder holdes åpent, fører dette til økt mobilitet og mer kontakt, og det er derfor viktig at alle ivaretar godt smittevern. Det anbefales sterkt å benytte munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Resepsjonen tilbyr munnbind til studenter.

  • Husk god hånd- og hostehygiene.   
  • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.       
  • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Det er fortsatt digital undervisning i Oslo, med unntak for undervisning som krever ferdighetstrening, som betyr at det blir gjennomført fysisk undervisning i praktiske og estetiske fag.

Tiltakene vil gjelde fra torsdag 18. februar og ut uke 9 (til og med 7. mars).  

Bergen: Fortsatt digital undervisning 

Bergen er studiestedene Sandviken og Breistein stengt på grunn av gjeldende lokale retningslinjerForskriften som gjelder i Bergen har gått fra å være på tiltaksnivå A til C, som betyr at studiestedene har stengtlesesaler og bibliotek, samt digital undervisning. Det er mulighet for undervisning som krever ferdighetstrening, som betyr at blant annet praktiske og estetiske fag kan gjennomføre noe fysisk undervisning.  

Kristiansand: Fysisk og digital undervisning 

Det er i hovedsak digital undervisning på Gimlekollen, med noe fysisk undervisning. Også her gjelder tiltakene ut uke 9 (til og med 7. mars).  

Praksis 

Studentene skal så langt det er mulig få gjennomføre praksisperioden til tross for perioder med strenge smitteverntiltak. Les mer her om praksis ved NLA.