NLA søker fadderledere!

Søk på verv som fadderleder, faddernestleder eller styremedlem i fadderstyret! Søknadsfristen er forlenget til tirsdag 9. februar.

Vil du være med å gi de nye studentene en positiv studiestart på NLA Høgskolen høsten 2021? Vi trenger deg som kan være med å lede arbeidet med fadderordningen. Vi søker tre til fem engasjerte studenter til fadderstyret på hver av NLAs campuser, som sammen skal gi de nye studentene en best mulig studiestart!

Vi søker deg som

  • Ønsker å bidra positivt for studentmiljøet på NLA Høgskolen
  • Er strukturert og fokusert
  • Både ser det store bildet, og detaljer - og er opptatt av å inkludere alle
  • Ønsker et spennende verv

Ansvar og arbeidsoppgaver

Fadderstyret samarbeider med høgskolens ansatte og studiestartkomiteen på campus. Styret skal ha oversikten, planlegge, delegere arbeidsoppgaver og delta aktivt i selve studiestarten. Det er viktig å ha en god samarbeidskultur innad i fadderstyret og være hverandres hjelpere.

Styret må arbeide i samsvar med fadderkontrakten og –plakaten, samt NLA Høgskolens verdier. Fadderarrangement skal være inkluderende og uten alkoholfokus.

Styrehonorar og attest

  • Fadderleder: 4000 kr
  • Faddernestleder: 3000 kr
  • Styremedlem: 1500 kr

Beløpet utbetales sammen med attest fra NLA Høgskolen etter endt verv. Beløpet dekker ikke arbeidsbelastningen, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med Olga Kvitstein.

Søknad sendes til post@nla.no.

Søknadsfrist: 31. januar.
Merk søknaden «Søknad + vervet du søker på». Fortell oss om det er aktuelt med andre verv enn førstevalget.