Mentor er gull verdt

Å ha en mentor til å veilede gjennom en stressende studiehverdag mener Amalie Engen var veldig verdifullt.

Amalie Engen avsluttet sin Bachelor i økonomi og administrasjon i 2019 ved Hauge School of Management (HSM), NLA Høgskolens økonomiutdanning.

– For meg har det betydd veldig mye å ha mentor. Jeg fikk hjelp med usikkerheten rundt både eksamener og hvilken retning jeg skulle ta videre, forteller Engen som i dag jobber som Junior prosjektleder i Coop.

Investering i morgendagens ledere

På andre og tredje året får HSM-studentene en egen mentor som er hentet fra arbeidslivet. Rebecca Hansen er konsulent og entreprenør og jobber med lederutvikling, organisasjonsutvikling i VMConsulting og sosialt entreprenørskap i blant annet Yelpi. Hun var mentor for Engen.

– Jeg syns det er fantastisk å få lov til å være mentor fordi jeg ser på det som en investering i morgendagens ledere. Det å få lov til å være den som stiller de åpne spørsmålene og få studenten til å tenke selvstendig, er et stort privilegium, sier Hansen.

Hansen hjalp henne blant annet med å sette ting i perspektiv.

– Hva er den store konsekvensen man stresser seg opp om? Hva om det tar noen måneder lenger enn planlagt? Er det så krise?, forteller Engen som eksempler på noe de snakket om.

Reflektere over egne verdier

Mentorordningen er knyttet til faget Identitet og danning og samtalene har til hensikt å utvikle studen-tens evne til refleksjon over valg man tar, sitt verdigrunnlag og bevissthet om etiske utfordringer.

– Man er i en sårbar situasjon når man står i usikkerheten det er med livets veivalg. Å finne noen verktøy til hvordan du møter deg selv i det ubehaget, syns jeg har vært utrolig spennende å få være en del av, sier Hansen.

Gull verdt

– Jeg ser på dette som gull verdt. Det har satt spor og jeg så det kanskje ikke med en gang, men oppdager stadig hvor nyttig det var, avslutter Engen.

Etter årene på NLA tok Engen Master i prosjektledelse i Madrid. Engen er tydelig på at det valget var en direkte konsekvens av samtalene med mentor. Planene hennes fremover er å jobbe videre, lære mer og kanskje en gang starte noe eget.