Første jobb som nyutdannet

I et tøft arbeidsmarked midt i en pandemi fikk hun jobben som administrasjonsleder i Misjonssalen i Oslo.

Madelen Nordhagen (25 år) var ferdig våren 2020 med bachelor i Innovasjon og ledelse på Hauge School of Management, som er NLAs økonomiutdanning.

Hun føler seg heldig som fikk akkurat denne jobben.

— Jeg trives veldig godt. Jeg gjør mye forskjellig; typiske administrasjonsoppgaver som
ansvar for utleie, innkjøp og registrering, pluss nettside- og informasjonsarbeid. Jeg jobber tett med økonomileder, pastor og ungdomsleder, og er med å legge planene bak arbeidet, forteller Madelen.

Ønsket å jobbe i en organisasjon

Bachelor i innovasjon og ledelse gir grunnlag for varierte jobbmuligheter. Selv om Madelen startet med å søke bredt, hadde hun helst lyst til å jobbe i en organisasjon.

— Jeg hadde lyst til å jobbe i en organisasjon fordi fokuset er noe annerledes enn i en stor kommersiell bedrift. Økonomiutdanningen på NLA har jo et fokus på å ikke kun tenke verdien av penger, men også se verdien av de folkene man har rundt seg, sier
Madelen, som skrev bacheloroppgave om det som heter tjenende lederskap.

En leder som ser de ansatte

Økonomiutdanningen på NLA er inspirert av Hans Nielsen Hauge som var en gründer og skapte bærekraftige bedrifter med fokus på å ivareta de ansatte. Det var svært unikt på hans tid. Madelen har også gjort seg noen tanker om hvordan hun vil være som leder.

— Hvis jeg får ansatte en gang, vil den relasjonelle tilknytningen til dem være viktig for meg. Jeg har jo skrevet om tjenende lederskap og det å være en tjenende leder; se de ansatte og legge til rette for dem, forklarer Madelen. Men hun vil ikke bare være sjefen
som sitter på kontoret.

— Det er veldig viktig for meg å ikke bare være en som sitter og peker. Jeg liker å være der det skjer og sånn er det også i denne jobben. Vi driver med veldig mye forskjellig, og at jeg kan være med å bidra med det konkrete, liker jeg godt. Jeg liker å være kreativ og
skape noe. Så det å en gang kunne skape min egen bedrift hadde vært gøy, forteller hun.

En unik kombinasjon

Hauge School of Management skiller seg fra andre økonomiutdanninger på noen punkter. Blant annet ved at etikk er en viktig del gjennom hele studiet. Madelen
la også merke til at dette var et annerledes økonomistudium da hun skulle velge utdanning.

— Jeg syns kombinasjonen av ledelse og innovasjon er gøy. Hauge School of Management er alene om å ha akkurat den kombinasjonen. De var i hvert fall da jeg søkte. Jeg tenkte det var spennende å lære om utvikling og å tenke ut nye ideer samtidig som man fikk utdannelse innenfor ledelse, forteller hun.

Interessen for dette feltet hadde allerede startet da hun gikk på videregående og lærte om entreprenørskap og bedriftsutvikling.

Lett å bli kjent

Mange av NLAs studenter setter pris på at de ansatte har fokus på å se hver enkelt student.

— Studietiden syns jeg var veldig bra. Det fine på NLA er jo at vi ikke er så veldig mange. Mitt kull på Innovasjon og ledelse var bare 20 stykker. Man blir bedre kjent og får et nærmere forhold til både forelesere og medstudenter. Man kan stikke innom kontoret
til foreleseren for å snakke om noe. Det tror jeg er mye lettere på NLA enn på mange andre høgskoler, forklarer hun.

Kullene på Hauge School of Management har vokst, men å se den enkelte og være tilgjengelig for studentene er noe de ansatte likevel setter høyt.

Hva er det viktigste du tar med deg fra utdanningen?

— Det jeg har lært om forretningsutvikling og ulike ledelsesformer, og det å dra etikken inn i næringslivet. Det er fint å ha en økonomi- og administrasjonsutdanning med det etiske perspektivet. I tillegg vil jeg nevne at jeg har lært hvor viktig det er å tenke over hva jeg står for, og det er noe jeg definitivt tar med meg videre i karrieren, svarer hun.