Kunnskapsdepartementet gir NLA rett til å tilby full presteutdanning

Klar med et spennende, dannende og utfordrende teologistudium.

I februar ga NOKUT grønt lys til NLA for å etablere profesjonsutdanning i teologi. Imidlertid måtte NLA først søke Kunnskapsdepartementet om retten til å tildele graden. Nå har Kunnskapsdepartementet (KD) gitt NLA rett til å etablere profesjonsstudium i teologi og rett til å tildele graden cand.theol., på grunnlag av NOKUTs faglige godkjenning av studiet.

— Vi gleder oss over at en lang søknadsprosess er helt i mål slik at NLA Høgskolen er klarert for å tilby full presteutdanning, uttrykker avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal. Han legger til at det vil forhåpentlig øke studentrekrutteringen og styrke studiemiljøet på teologistudiene, og gir NLA nye viktige kanaler inn i kirke og kristenliv, for eksempel gjennom deltagelse i Kirkemøtet. 


GLEDELIG: Avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal.

— Preste-/pastorstudenter på NLA skal få møte et spennende, utfordrende og dannende teologistudium, tett på Bibelen og den overleverte kristne troen, og tett på samtiden. Vi regner med å aktivere programmet allerede fra høsten av, og sonderer mulighetene for å gjennomføre det nye emnet ’Avsluttande praktikum’ for første gang til våren dersom vi får et tilstrekkelig studentgrunnlag, sier Innerdal.