Når sant skal skrives

Margrethe Løøv er den du aller helst vil ha på quiz-laget ditt. Når det kommer til religionskategorien, er det få som kan sette førsteamanuensisen ved NLA fast. Hun skriver rett og slett leksikon på si.

For ikke mange år siden tok leksikon opp flerfoldige hyllemeter i mange norske bokhyller, og de kunne koste en formue. I dag finnes Store norske leksikon kun digitalt, det er gratis for brukerne og får plass i lomma. Via mobiltelefon og datamaskin kan vi i dag søke etter all verdens informasjon. Det kan være vanskelig å manøvrere i jungelen av data og fakta, men blant de mest pålitelige norske kildene finner vi Store norske leksikon (SNL).

Fagansvarlig

Margrethe Løøv (37) tok nylig over fagansvaret for religionsvitenskaps-kategorien i SNL. Løøv er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NLA Høgskolen i Oslo, har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har forsket på den norske alternativbevegelsen, nyere meditasjonsbevegelser og samisk misjonshistorie.

– Det er en takknemlig oppgave å skrive artikler for leksikonet! Det blir jo så mye lest, sier hun og viser til skyhøye lesertall. Religions-artikkelen hun nylig har oppdatert og redigert hadde 33 500 lesere i løpet av det siste året.
– Jeg er heldig om jeg har 20 lesere på akademiske artikler jeg skriver, sier hun og ler.
Lesehyppigheten på artiklene i SNL varierer fra mellom 10 til godt over 100 000 lesere per år.

Margrethe Løøv2

Definerer sannhet

Mye av arbeidet hennes går ut på å bearbeide artikler fra de gamle papirleksikonene som ofte var knappe og korte.
– Til nettet har en mer plass å boltre seg på. Men artiklene må samtidig være såpass korte at det er overkommelig og at folk gidder å lese, sier hun.
– Også er det viktig at det er lesbart også for veldig unge lesere, helt ned til ungdomsskolealder. Det er annerledes enn for annen formidling jeg driver med i yrket mitt, sier Løøv.

Hun er klar over at hun har stort ansvar. Hun er, sammen med redaksjonen, satt til å definere hva som er sannhet.
– Alt jeg skriver må jo være helt riktig. Jeg dobbelt- og trippeltsjekker informasjon, kryssrefererer og bruker mange kilder. Av og til utvikler det seg til små forskningsarbeid, sier hun.

Må følge med

Leksikonet må stadig oppdateres og fornyes, og redaksjonen må hele tiden være oppdatert på det som skjer i verden, og på nye dreininger innenfor et felt.
– Fundamentalisme i islam, for eksempel, trenger oppdatering minst hvert tredje år, når maktstrukturer endres og nye grupperinger vokser frem. Noen tema er krever hyppigere oppdateringer, avhengig av hvor dagsaktuelle de er, rett og slett, understreker hun.

Nylig var hun med å skrev en ny definisjon på religion. Hun har også skrevet om moderne yoga, og en artikkel om vaksinemotstand som har blitt tema i forbindelse med pandemien. Publikum og andre fagfolk kommenterer gjerne artiklene og kommer med innspill til tekstene som ligger ute. Det ser Løøv på som et positivt engasjement som tas med når hun oppdaterer og forbedrer, og når hun hun planlegger nye tema for leksikonet. Nå skal hun i gang med å oppdatere artikler om verdens undergang, sjels-begrepet og fallosdyrkelse. Så leksikonarbeid kan sies å være nokså variert.