Skal være studentenes stemme

Vår Eline Nilsen (22) er ny leder for studentparlamentet på NLA Høgskolen.

– Jeg engasjerer meg for studentdemokratiet på NLA fordi jeg synes det er utrolig spennende å kunne være med å gjøre en forskjell på studentlivet til medstudentene mine, sier den nyvalgte lederen.

22-åringen fra Ås studerer interkulturell forståelse i Bergen, og har tidligere vært politisk nestleder i parlamentet og møtende vara i høgskolestyret til NLA.

– Jeg skal jobbe for et godt samarbeid mellom skolen og studentene - altså være studentenes stemme, understreker Vår Eline Nilsen.

Viktige oppgaver

Studentene ved NLA er organisert i to ulike studentdemokratiske organ. Hvert studiested har et studentråd, mens studentparlamentet er felles og tar opp saker som angår studenter ved alle NLA Høgskolens studiesteder.

– Akkurat nå vil jeg si at de viktigste oppgavene for studentparlamentet er å ivareta de nye studentene som kommer til høsten, men jeg vil tro det kommer mange andre ting gjennom året som også er veldig viktige, sier hun. I en overgangsperiode vil hun ha en god dialog med avtroppende leder, Veronika Knudsen (26) om arbeidsoppgavene som ligger til vervet.

Koronatiltak

Det siste året har studentparlamentets hovedfokus vært på korona og koronatiltak.
– Vi har sammen med samtaletjenesten blant annet arrangert turgrupper for studentene i hver studieby. Dette har vært et sosialt tilbud til studenter når det ikke har vært mulig å møtes fysisk på campus, sier Veronika.

I likhet med Vår Eline mener også hun at den viktigste jobben de tillitsvalgte studentene har fremover, er å bygge opp igjen det gode samholdet som var mellom studentene før korona. De gleder seg til en studiestart og fadderopplegg som de håper kan være inkluderende både for helt ferske studenter og studenter som startet opp under strenge koronarestriksjoner i fjor høst.