NLA får inn sterk fagkompetanse til nye økonomiutdanninger i Kristiansand

Styret ved NLA Høgskolen har tilsatt to professorer og en førsteamanuensis fra høsten 2021 som ledd i oppbyggingen av et økonomisk-administrativt fagmiljø ved NLA i Kristiansand.

Det er professor Jan Inge Jenssen, professor Geir Thompson og førsteamanuensis Stephen Zamore. Geir Thompson kommer til NLA etter flere tiår ved Handelshøyskolen BI. Stephen Zamore er en ung forsker fra Ghana som har mastergrad og doktorgrad fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA), og som den siste tiden har hatt en postdoktorstilling ved UiA.

Bred erfaring

Professor Jan Inge Jenssen tiltrer 1. august og overtar samtidig som avdelingsleder for hele NLA Hauge School of Management. Jensen skal ha arbeidssted i Kristiansand, men skal også være leder for NLAs økonomistudier og økonomisk-administrative fagmiljø i Staffeldtsgate i Oslo.

Jan Inge Jenssen er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved UiA og professor II ved Høyskolen for ledelse og teologi. Jenssen har en dr.oecon-grad fra Norges Handelshøyskole på toppen av 4-årig grunnutdanning i økonomi og administrasjon. Han har vært ansatt ved nåværende UiA i mesteparten av sin karriere, men har også arbeidet i Agderforskning (nå Norce) og i en kortere periode vært rådmann i Sirdal kommune.

JI 2020 4 (1).jpg
NYTILSATT PROFESSOR: Professor Jan Inge Jenssen.

Jenssen har en omfattende vitenskapelig produksjon i bøker og tidsskrift bak seg. Videre er han styreleder eller styremedlem i flere selskaper, og han har vært med på å etablere flere virksomheter, deriblant flere kristne friskoler. I 2005 tok han initiativ til å etablere Senter for entreprenørskap ved UiA, og noen år senere han hadde også viktige funksjoner i forbindelse med etableringen av Handelshøyskolen ved UiA. Professor Jensen har hatt flere lengre gjesteopphold som forsker i USA, ved Oregon State University og ved Fuller Theological Seminary.

En god start

Rektor Sigbjørn Sødal er svært tilfreds både med de tre nyansettelsene og med gode søkertall til de nye økonomistudiene i Kristiansand.

— Dette er høyt kompetente personer som vil løfte oss faglig. Det er et mangeårig prosjekt å bygge opp både nye studier og et nytt fagmiljø på denne måten, men dette er en god start, understreker Sødal. Han legger til at han også er takknemlig for den økonomiske støtten fra Sparebanken Sør og fra Sørlandets Kompetansefond som muliggjør en slik offensiv satsing.

Sigbjørn Sødal-14 (1) (1).jpgSVÆRT TILFREDS: Rektor Sigbjørn Sødal