Bli studentassistent ved NLAs lærerutdanning!

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag?

Studentassistentene skal bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter ved å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon.

DSC02818 – Kopi (1).jpg

Stillingene er lønnet

Lønnstrinn 33 (studenter som har fullført tre års høyere utdanning) og lønnstrinn 24 (studenter uten fullført tre års høyere utdanning).

Hvem kan bli studentassistent?

— alle studenter ved NLA Høgskolen på tredje, fjerde eller femte året ved lærerutdanningen våren 2021 eller student på andre eller tredje året ved barnehagelærerutdanningen høsten 2021
— dersom du har interesse for å bidra til faglig oppfølging av andre studenter.
— dersom du har god faglig forståelse og forstår betydningen av systematisk studiearbeid.
— dersom du har gode samarbeidsevner og kan bidra til et godt sosialt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgavene består i å:

— etablere og følge opp kollokviegrupper som en hjelp til å opprettholde jevnt arbeid gjennom semesteret.
— gjennomføre et nettkurs i studieteknikk og akademisk arbeid sammen med en eller flere kollokviegrupper. Kurset vil bli obligatorisk for nye studenter og en av oppgavene vil være å støtte studentene gjennom dette.
— bidra til et trivelig studiemiljø.

Omfang

Omfanget er omtrent 25–50 timer i løpet av høstsemesteret, avhengig av hvor mange grupper du får ansvar for. Dette inkluderer arbeid i kollokviegruppene og noe forarbeid, samt opplæringsmøter for studentassistenter.

Slik søker du

Søknad sendes inn via følgende skjema. Søknadsfrist er 1. juni.
Aktuelle søkere vil bli kontaktet. I den samlede vurderingen av søkerne vil faglig kompetanse og personlige egenskaper bli vektlagt.

Spørsmål?

Spørsmål som gjelder lærerutdanningen: Oslo: Egge@nla.no  Bergen: Tysvær@nla.no
Spørsmål som gjelder barnehagelærerutdanningen: halsnes@nla.no