NLA Høgskolen og Stellenbosch University tildelt tre millioner kroner

Total deler regjeringen ut over 104 millioner kroner til 35 prosjekter gjennom Diku UTFORSK-programmet.

NLA Høgskolen og Stellenbosch University har fått 2.964.991 NOK til prosjektet TLC – Teaching and Learning Theology in Crisis, som er et utdanningssamarbeid mellom institusjonene. Prosjektperioden løper fra august 2021 til juli 2025.

– Vi er helt avhengige av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. Norge har valgt ut ni kunnskapsstormakter utenfor EU som vi ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med. Nå deler vi ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og at vi utvikler kvaliteten på utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utvikle kvalitet på utdanning og forskning

Målet med samarbeidet mellom NLA og Stellenbosch er å utvikle nye måter å undervise teologi på, for å møte  store samfunnsutfordringer som klimakrisen, ungdoms deltagelse i samfunnslivet og kirkens endrede rolle i samfunnet. Institusjonene skal også revidere undervisningen gjennom felles digital undervisning og fysisk undervisning lokalt. Undervisere fra NLA og Stellenbosch vil bidra til at studentene blir eksponert for ulike forskere og for varierte undervisningsmetoder. Sammen skal lærere og studenter ved NLA Høgskolen og Stellenbosch University utvikle et felles emne som addresserer det å lære og undervise teologi i lys av store kriser. Sammen skal en også forske på utdanningssamarbeidet, og planen er å utgi to fagfellevurderte bøker. Ved NLA vil to forskningsgrupper være involvert for å bidra til integrasjon mellom utdanning og forskning: Forskergruppen ’Research in Theology and Ministry’ (RITHM) og forskergruppen ’Operativ pedagogikk’.

Viktig internasjonalt samarbeid

– Det siste året har vært utfordrende for internasjonalt utdanningssamarbeid, men har også vist oss hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Det er gledelig at man i større grad enn tidligere kombinerer digitale og fysiske samarbeidsformer for å oppnå mer internasjonalisering og kvalitet i norsk utdanning, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Samarbeidet mellom NLA og det teologiske fakultetet ved Stellenbosch University skal også legge til rette for mobilitet for både studenter og ansatte fra Norge til Sør-Afrika - og motsatt.

— Dette blir rett og slett kjempespennende, sier prosjektleder ved NLA Høgskolen, professor i teologi, Bård Norheim.
– Med en krise kommer det ofte nye muligheter, og sammen med våre samarbeidspartnere ser vi fram til å utforske hvordan vi kan gjenoppdage teologiens relevans og kraft i møte med noen av vår tids mest krevende utfordringer. Særlig blir det interessant å se hvordan vi kan utvikle teologi som glokal læring, altså som noe vi lærer både globalt og lokalt, sier Norheim.

Prosjektgruppen ved NLA består av førstelektor Rune Øystese, MATAM-koordinator Gretchen Schoon Tanis, førstelektor Linnéa Jermstad, avdelingsleder TRF Gunnar Innerdal og professor Bård Eirik Hallesby Norheim. Prosjektperioden løper fra august 2021 til juli 2025.


NYE MULIGHETER: Professor Bård Eirik Hallesby Norheim.

LES: Regjeringen deler ut 100 millioner

Økt bruk av digitale samarbeidsformer

Pengene fordeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) gjennom UTFORSK-programmet og programmet skal styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid. Det er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, som er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.