Trosopplæring i skjermtid

Det siste året har trosopplæringen flyttet seg fra kirkerommet til de unges egne rom.  Nå har forskere og trosopplærere jobbet sammmen for å utvikle bruken av digitale plattformer som arena for å snakke om kristen tro.

I april arrangerte NLA Høgskolen Kristiansand et åpent webinar sammen med Agder og Telemark Bispedømme og Damaris Norge som handlet om nettopp dette; hvordan bruke skjermen i trosopplæringen, og hvordan bruke det ungdommen ser på skjermen i trosopplæring.

De 170 deltakerne fra hele landet fikk både fra forsker- og trosopplærerperspektiv fordype seg i hvordan trosopplæringen må tilpasses de nye platformene som Snapchat, Facebook og YouTube. Deltakerne fikk også tips og ideer til hvordan en må begynne å tenke i Tik-Tok-format for å formidle et viktig budskap på kort tid.

Margunn Webinar.jpg

Førstelektor ved NLA, Margunn Serigstad Dahle, var en av seks bidragsytere på webinaret, og hun var også sentral blant arrangørene. Hun tematiserte hvordan unges livssyn påvirkes av det de tar inn fra skjermen, og hun viste også hvordan trosopplærere kan bruke film aktivt i trosopplæringen. Prest og tidligere NLA-student Thor Haavik var også blant bidragsyterne. "Farmen-presten", som er et av kallenavnene den sympatiske bergenseren har fått etter sin deltakelse i Farmen på TV2, fortalte hvordan han bruker You Tube som en viktig kanal for å formidle.

Snapchatundervisning

Undervisningsleder i DnK i Øvre Eirker, Kay-Morten Aarskog, delte sine erfaringer fra å bruke Snapchat til et konfirmantopplegg i hjemmet. I en ukentlig oppgave fikk konfirmantene blant annet hjelp til å slå opp i Bibelen, oppgave om å be Herrens bønn og å skrive en bønn selv og be den. Så sendte de bilder av dette tilbake til trosopplærerne som også stilte spørsmål, for eksempel om hvilken måte å be på de likte best.

KayMorten Aarskog.jpg

– Veldig mange syntes det var godt å kunne be det som sto i Bibelen. Samtidig ga den andre oppgaven et rom for dem som heller syntes det var bedre å skrive to A4-sider til Gud der de utrykte noe fra hjertet sitt. Disse oppgavene skaper et handlingsrom for bredden av ungdommene sine personligheter og erfaringer med troen. Det har vært veldig fint å se, sier Aarskog.

Noen av oppgavene førte til at trosopplærerne gikk inn i lengre samtaler med hver enkelt konfirmant over Snapchat.
– Det er så verdifullt å få disse samtalene, og så tror jeg konfirmantene øver på tro i sin kontekst og i sin hverdag, sier Aarskog.

Viktig digital kompetanse

Rådgiver for trosopplæring i Agder og Telemark bispedømme, Beate Frigstad, tror mange menigheter har fått smaken på det digitale formatet.

– For noen er det skremmende og man føler kanskje at man kommer litt til kort på kompetansen, mens det for andre har blitt en spennende ny plattform som man trives godt på, sier hun. Når man igjen kan samles fysisk tror trosopplæringsrådgiveren at den digitale kompetansen fortsatt vil være viktig. 

Avisen Dagen skriver på lederplass 6. mai: "Det er etter hvert gammelt nytt at mange menigheter har måttet ta store skritt i den digitale læringen siden pandemien rammet for knappe 14 måneder siden. Mesteparten av dette var ufrivillig og ikke resultat av planmessig arbeid. (...) Uavhengig av hvor lenge smitteverntiltakene varer, vil mange ha nytte av den type kompetanseutvikling som det omtalte webinaret formidlet. Derfor er det grunn til å støtte dette initiativet og håpe at flere vil følge opp."

Tilgjengelig webinar

NLA i Kristiansand har årlige har årlige fagdager for trosopplærere sammen med bispedømmet, med utgangspunkt i studiet kommunikasjon og livssyn (KL). Da de i år ble nødt til å samles digitalt av smittevernshensyn, gjorde det at temaet for fagdagen ble ekstra aktualisert. I tillegg betydde det at trosopplærere fra hele landet kunne delta.

Dahle har fått inntrykk av at de traff blink med å være så konkrete med tips om ulike måter å bruke skjermen i kristent ungdomsarbeid på. Hun tror deltakerne ble inspirert og fikk litt mer tro på seg selv, både når det gjelder å bruke skjermene sammen med de unge og det å se filmer og snakke om tro.

Webinaret nå publisert både på bispedømmets Youtube-kanal og på Damaris.no i tillegg til på Den norske kirkes ressursbank.

Se webinaret her!