Mediebidrag

Her finner du relevante artikler og kronikker om Hans Nielsen Hauge fra blant annet NLA Høgskolens ansatte.

Synspunkt i Dagens perpsketiv 12. mars 2021: «Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven». Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen.

Kronikk i Stavanger Aftenblad 23. januar 2021. «Gi en av norgeshistoriens fremste personligheter den anerkjennelsen han fortjener!». Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen og Ola Honningdal Grytten, professor i økonomisk historie, NHH.

Leserbrev i Fredriksstad Blad, 14. januar 2021. «Hva betyr det å være inspirert av Hans Nielsen Hauge?». Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen.

Synpsunkt i Dagens Perspektiv, 29. januar 2021. «På tide å hedre Hauge». Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen.

Populærvitenskapelig artikkerl i Forskersonen 12. desember 2020, «Den haugianske arven og bedrifters samfunnsansvar i Norge», Truls Liland avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen.

Synspunkt i Dagens Perspektiv, 19. juni 2019, «Bedriften: Profittmaksimerende uhyre eller ansvarlig samfunnsaktør?», Truls Liland avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen og John Arngrim Hunnes, førsteamanunesis ved Universitetet i Agder.