Skaperkonferansen

Sammen med VilVite arrangerte NLA Høgskolen Skaperkonferanse sammen med lærere fra tre Askøy-skoler. På programmet sto både animasjon, programmering og Minecraft.

– Gjennom Skaperkonferansen fikk vi delt fagkompetanse på tvers av institusjonene. Vi fikk også satt i gang gode didaktiske og pedagogiske refleksjoner og diskusjoner, sier digitalpedagog ved NLA Høgskolen Runar Eikhaug begeistret.

Det ble en dag der kreativitet, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid var i sentrum. Kunst og håndverkstudenter fra NLA var aktivt deltakende denne dagen, og de var ansvarlig for flere av workshopene.

– Etter å ha jobbet i en måned med animasjon på høyskolen, stilte de opp som kyndige workshopverter for ivrige lærere, sier digitalpedagogen.

Dekomp-samarbeid

Denne fagdagen var en del av NLAs Dekomp-samarbeid med Askøyskoler. DeKomp står for desentralisert kompetanseutvikling, og går i korthet ut på at NLA i samspill med skolene arbeider med deres utviklingsprosjekt.

Lek og læring

Sabine Haake, som er showansvarlig og formidler ved VilVite, var svært begeistret over samarbeidet med NLA, og mener det er gir en energiboost til alle involverte når man kan komme inn i prosjektet med ulike bidrag.

– Også var det gøy at vi fikk jobbe samme med lærere fra alle fag. For dette handler ikke bare om naturfag og IT. Dette er verktøy som passer inn i undervisningen uansett, sier Haake.

– Alle mennesker er født til å ville lære og forstå omgivelsene. Og den beste måten å lære på er gjennom lek og utforsking. At lærerne nå fikk se hvilke muligheter som ligger i å bruke programmering, roboter og animiasjon sammen med barna i undervisningen, var utrolig inspirerende å få være med på, understreker Haake.

– Studentene som lærte opp de etablerte lærerne var kjempeflinke. De har virkelig jobbet godt i forberedelsen til denne dagen, og med slik kunnskap vil de ha et fortrinn når de skal ut i skolen selv, mener hun.