Eksamen høsten 2021

Her er retningslinjer for gjennomføring av eksamen høsten 2021

Hovedlinjer i eksamensavviklingen:

  • Praktiske eksamener gjennomføres på studiested
  • Muntlige eksamener gjennomføres i hovedsak digitalt på Zoom.
  • Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i hovedsak som skoleeksamen hjemme.

Unntak fra hovedlinjene fremgår av oversikten på denne lenken her. Det kan også komme enkelte unntak i tillegg til de som allerede er nevnt her. Informasjon om eventuelle ytterligere unntak og mer detaljert informasjon om eksamen vil bli formidlet i det enkelte emnet i Canvas.