Enkelte mangler i kvalitetsarbeidet

NLA har frist frem til sommeren 2022 for å rette opp manglene som NOKUT påpeker.

Tilsynet ble gjennomført våren 2021, og vedtak ble fattet av NOKUTs styre i dag, 27. oktober 2021. NLA har fått frist til 1. juli 2022 for å dokumentere at de har rettet opp manglene.

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA har enkelte mangler, konkluderer NOKUT. Høyskolen må revidere sine ordninger for systematisk kontroll med at fagmiljøene knyttet til studietilbudene, tilfredsstiller kravene i regelverket og dokumentere hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

— Innstillingen konkluderer med noen mangler og det foreslås en frist for oppretting på åtte måneder. NLA Høgskolen har også selv påpekt behov for visse justeringer i kvalitetsarbeidet, og er allerede i gang med dette. Vi benytter samtidig anledningen som NOKUT har gitt oss til å forbedre kvalitetsarbeidet hos oss, og med det også kvaliteten på studiene, uttaler rektor Sigbjørn Sødal.

— Det er institusjonene som selv har ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr, og gjennom tilsynene kontrollerer NOKUT at de ivaretar dette ansvaret på en god måte. I tillegg skal tilsynene resultere i råd til institusjonene om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje på NOKUT sine hjemmesider.

Følg lenke for å lese tilsynsrapporten.

Her kan du lese pressemeldingen fra NOKUT.