Ledige stillinger som studentassistenter for PED

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag? På avdeling for pedagogikk ønsker vi motiverte studentassistenter i Bergen, høsten 2021.

NLA Høgskolen har fått midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til å lønne student-/undervisningsassistenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter. Målet er å bidra til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. 

Arbeidsoppgaver

Oppgavene til studentassistenten er å bistå kollokviegrupper faglig og sosialt i arbeidet med semesteroppgave 1. Dette i dialog med emneansvarlig og studentgruppen.

Vi har behov for fire studentassistenter i Bergen. I emnet P101-104 trenger vi fire studentassistenter, inntil 30 timer totalt per assistent.

Vi søker studenter som: 

 • selv har gjennomført emnet P101-104 med godt resultat og fortsatt er aktiv student ved en av våre utdanninger
 • har interesse for å bidra til faglig oppfølging av andre studenter
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og liker å presentere/vise/forklare for andre
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
 • er positivt innstilt, nysgjerrig og engasjert
 • tar initiativ, er ansvarlig, lydhør og konstruktiv
 • er fleksibel og løsningsorientert

  • Er fleksibel og løsningsorientert 

Studentassistenter lønnes etter gjeldende satser:

 • studentassistenter uten fullført tre års høyere utdanning: lønnstrinn 24, 168,62 per time
 • studentassistenter som har fullført tre års høyere utdanning: lønnstrinn 33, kroner 187,08 per time

Kan dette være noe for deg?

Generelle spørsmål om stillingene kan rettes til Sissel Gerritsen (fungerende avdelingsleder for pedagogikkavdelingen). Nærmere avklaringer om arbeidsoppgavene i stillingen rettes til emneansvarlig Kjell Oppedal, ko@nla.no.

Send en kortfattet søknad hvor du beskriver dine kvalifikasjoner og legger ved en kortfattet CV til avdelingsleder Sissel Gerritsen, sg@nla.no.

Om du har vært med i en kollokviegruppe, skriv gjerne litt om dette og hva som gjør at en kollokviegruppe fungerer godt.

Frist: snarest mulig.

 

Aktuelle søkere vil bli kontaktet om videre prosess. I den samlede vurderingen av søkerne vil faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.