Bærekraftig utvikling på agendaen under forskningsdagene

Hva kan vi og jeg gjøre for å skape en god fremtid når klima endres og arter forsvinner?

Denne problemstillingen arbeidet nesten 200 elever på barnetrinnet ved St.Paul og Møhlenpris skole i forbindelse med forskningsdagene i Bergen. Førstelektor Sigve Ladstein og digital pedagog Beate Gjesdal fra NLA Høgskolen utfordet elevene til å tenke over hva Norge, foreldre og elevene selv kunne og bør gjøre for at fremtiden skal bli god.

Ladstein forteller om svært engasjerte elever.

— Elevene var ivrige til å forklare sine synspunkter på hvorfor de var enige eller uenige i ulike påstander, og de hadde mange gode tanker om bærekraft og klima. Han forteller videre at elevene fikk en oppgave hvor de skulle lage en bærekraftrobot, og noen elever valgte å løste oppgaven ved at robotene samlet plast og søppel.

— Beate og jeg syntes det var knallkjekt å være med! Lærerne tok godt i mot oss og elevene sitt engasjement og kunnskapsnivå gir håp om en bærekraftig fremtid, uttrykker Ladstein.

Her kan du lese mer om skolebesøkene.

Skjermbilde 2021-09-24 kl. 23.57.15.png