Færre ønsker å ta høyere utdanning

Søkertallene til høyere utdanning er klare, og viser en klar nedgang til nesten alle institusjonene. Også NLA har lavere søkertall enn i fjor, men totalt noe mindre nedgang enn den nasjonale.

I år var fristen for å søke høyere utdanning i Samordna Opptak (SO) 20. april. Det var fem dager senere enn vanlig på grunn av påsken. Sperrefristen for å offentliggjøre tallene er i dag, 27. april.

Færre ønsker å studere 

Nasjonalt er det en nedgang i søkere til høyere utdanning på hele 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Ved NLA er nedgangen mindre, med “bare” fem prosent. Noe av årsaken til dette skyldes et nyopprettet nettstudium i interkulturell kommunikasjon, som har fått relativt mange søkere. Også andre institusjoner erfarer det samme, og søknadstallene til nettstudier har økt med over 34 prosent siden 2021.
— Det er svært gledelig at satsingen vår på nettstudier begynner å bli synlig gjennom søkertallene, uttrykker prorektor for utdanning Amund Langøy. Han legger ellers til at studier innen økonomi, journalistikk og musikk har også gode søkertall.   

Nedgangen kommer først og fremst innenfor lærerutdanningene og i pedagogiske og teologiske fag. 
— Lærerutdanningene har dessverre fortsatt en nedadgående trend, og vi skulle gjerne sett flere søkere til teologifagene våre. Årsakene er sikkert sammensatte og må studeres nærmere, men det ville ikke overraske om en del av forklaringen ligger i kombinasjonen av pandemieffekter og dagens gode arbeidsmarked, sier rektor Sigbjørn Sødal.  

Oppgang i Oslo og Kristiansand

Tallene slår ulikt ut for de forskjellige campusene: Bergen har til sammen en nedgang på 24 prosent av førsteprioritetssøkere, mens Kristiansand har en oppgang på 18 prosent og Oslo en oppgang på 10 prosent.