Jobben som gir glede og energi

Axel Width Gokstad har jobbet lenge i barnehage, men har nå valgt å studere til å bli barnehagelærer samtidig som han fortsetter i jobben. Det kan du nemlig, på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved NLA.

Det er mange ting som gjør at han trives som barnehagelærer. Gleden han møter hos barna, er en av dem.

Opplever barnlig livsglede

— Jeg vil trekke frem den gleden og energien du får av å være sammen med barn hver dag, oppleve barnlig livsglede, mestringsfølelse og humør. Det blir man aldri lei av. I tillegg er muligheten til å gjøre livene deres enda litt bedre, også en god grunn, sier han.

Axel understreker også at han trives i yrket fordi han liker å jobbe sammen med andre mennesker.

— Jeg tror ikke det er mange yrker hvor man jobber tettere sammen enn i barnehage, sier han.

Hvem er dette studiet for?

På NLA høgskolen kan du studere Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i Bergen eller i Oslo. Studiet er for deg som allerede har begynt å jobbe i barnehage, men ønsker å formalisere kompetansen. Studiet er tilrettelagt for å kunne fortsette i jobben samtidig som man studerer. Studiet går over fire år, er nett- og samlingsbasert og to av praksisperiodene gjennomføres i egen barnehage.

— Behovet for fagutdannede barnehagelærere blir stadig større, og jeg ønsker en dag å jobbe som styrer i en barnehage, forteller Axel som nå er på første året og studerer på NLA i Oslo og ser allerede nå fordeler av studiet.

Tar i bruk utdannelsen umiddelbart

— For oss som allerede har jobbet noen år i barnehage, er det fint å kunne knytte teori på den praksisen vi behersker ganske godt fra før. Og så er det jo fint å, etter å ha kjent litt på savnet av studietiden noen år, kunne kombinere både arbeidslivet og studietiden. Vi lærer en del teknikker, metoder og øvelser man får umiddelbart nytte av på jobb, man må ikke "vente" til man er ferdig som heltidsstudent, avslutter han.

Arbeidsplassbasert lærerutdanning gir deg kompetanse til å jobbe som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.