Studier for ukrainske flyktninger

NLA tilbyr nå studier i organisasjon og ledelse og strategisk ledelse for flyktninger - på ukrainsk.

NLA arbeider med tiltak for å bistå de som rammes av krigen i Ukraina, og på denne siden vil du finne relevant informasjon. 

Studietilbud

NLA Høgskolen tilbyr nå studier i organisasjon og ledelse og strategisk ledelse for flyktninger. Studiene vil bli gjennomført på ukrainsk av professor Anatoliy Goncharuk. Her kan du lese mer om studietilbudet.

NLA tilbyr også engelsk for lærere, og mer informasjon om det engelske programmet vil være tilgjengelig i løpet av september 2022. De vil være basert på, og i samsvar med, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.

Alle som er kvalifiserte søkere med flyktningstatus etter kap 4 i Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) kan søke om studieplass. Vær oppmerksom på at du må være til stede i Norge når du søker, og du må ha oppholdstillatelse for å bli tatt opp. Søknadsfristen er 1. september, men søk så snart du kan.

Oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge med opphold eller på visumfritt besøk som utløper, kan fortsette å være her inntil videre. 

Informasjon om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina - UDI 
Informasjon til russiske borgere - UDI 

Campuser

Trenger du et sted og studere med tilgang til internett kan du bruke NLA sine leseplasser på biblioteket eller i fellesarealer både ved campusene i Bergen, Oslo og Kristiansand.