Skal hindre netthets og hatprat

Forskere fra blant andre NLA Høgskolen har fått over 19 millioner fra Forskningsrådet til et prosjekt som kombinerer forskning og innovasjon for å utvikle nye metoder for å stoppe skadeliginnhold på nettet.

Prosjektet «Forebygging av voldsfremkallende atferd i det sosiale cyberrommet i lokalsamfunn», med kortnavnet Socyti, er et ambisiøst prosjekt. Førsteamanuensis i journalistikk Carol Azungi Dralega og høgskolelektor Torborg Igland er med i prosjektet på vegne av NLA, og jobber sammen med forskere fra Vestlandsforskning, NTNU og det amerikanske universitetet George Mason om å vurdere nøkkelatferd og risiko for lokalsamfunn. I tillegg vil de redusere de identifiserte risikoene ved å utvikle avanserte sanntidsmetoder for å overvåke og forhindre ondsinnet oppførsel på Internett.

Marginalisering

Dralega har en viktig rolle i den samfunnsvitenskapelige delen av prosjektet, hvor hun leder gruppen som ser nærmere på hvordan hatefulle ytringer og netthets arter seg i Norge og ellers i Skandinavia i dag. De skal kartlegge hva som er gjort med problemet til nå, hvilke tiltak som fungerer og hva som ikke har fungert så godt. En konkret ambisjon er å bidra til nasjonale handlingsplaner og strategier.

– Å bli utsatt for netthets er en fryktelig opplevelse for den enkelte. Løfter vi blikket til samfunnsnivået fører det til ytterligere marginalisering av utsatte grupper, som for eksempel mennesker med innvandrerbakgrunn. Det er alvorlig fordi det kan få en stemme i samfunnet til å stilne, sier Dralega.

Sosyti 2.jpg

Erfaringsdeling

I slutten av oktober inviterte Dralega og prosjektgruppa ulike aktører i samfunnet til workshop i Kristiansand om radikalisering og hatprat. Politiet, justis- og beredskapsdepartementet, freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet, Nordic safe Cities (Arendal kommune), Medietilsynet, Norges multikulturelle senter og organisasjonen Faith Associates UK var invitert for å dele av sine erfaringer og stake ut kursen for forskningen mens den enda er i startgropen. Workshopens hovedfokus var å forstå ulike typer online hatprat og radikalisering og slik finne ut hvordan man kan utvikle og drive samfunnstjenester som motvirker slik risikoatferd.

– Workshopen overgikk alle våre forventninger. Ikke bare var de inviterte rause med å dele sine arbeidserfaringer, men deres engasjement og positive respons på samarbeidet med oss ga oss en god indikasjon på at vi gjorde noe relevant og nødvendig i deres arbeid og i samfunnet, sier Dralega.

Noe av det som kom fram i løpet av samtalene, vil føre til at forskergruppen vil omdirigere og refokusere forskningen mot områder som er relevante for dem som jobber med emnet til daglig.

– Scenariene vi hørte fra interessentene skal brukes til å utvikle sanntidsverktøy for å bekjempe problemet, sier hun.
– Utfordringen med netthat, radikalisering og polarisering er kompleks og flerlags, og løsningen vil kreve flere svar og flere aktører. Det de alle sammen var enige om, var at hatprat på nettet skjer i større skala enn før, og det vokser – og det er et presserende behov for å forstå årsakene og virkningene og finne løsninger over hele linjen, understreker Dralega.

carol 2.jpg

Politiet delte av sine erfaringer og utfordringer rundt radikalisering og hatprat med forskerne bak Socyt-prosjektet.

Varsle om nettaktivitet

Rajendra Akerkar, ledende seniorforsker ved Vestlandsforskning, er prosjektleder for hele Socyti-prosjektet. Til vestlandsforskning.no sier han at det allerede finnes verktøy som skal fange opp uønsket aktivitet på et tidlig tidspunkt, men det har ikke vært tilstrekkelig. Til nå har forskere konsentrert seg mest om å prosessere språket i innlegg på sosiale medium, i hovedsak på engelsk. I dette prosjektet vil de gå bredere til verks. Nye løsninger må ta høyde for at hets finnes på flere språk, i flere former og på flere plattformer, også gjennom video og bilder. Et nytt element i prosjektet er at systemene som forskerne utvikler også skal kunne tipse lokale eller nasjonale myndigheter om aktivitet på nettet slik at de kan sette inn tiltak. Det gjelder særlig når det kan være snakk om vold.

Prosjektperioden til Socyti-prosjektet varer frem til 2026.