Vurderer sentrumsnære campuslokaler

NLA Høgskolen vurderer lokaler i Kalfaret til erstatning for dagens campus på Breistein

Høgskolen vurderer leie av lokaler i Kalfarveien 31, tidligere Kalfarhjemmet, med tanke på å flytte aktivitetene ved dagens campus på Breistein nærmere sentrum. Den endelige beslutningen er ikke tatt, men høgskolen regner med en avklaring på nyåret, etter at tekniske forhold knyttet til lyd, ventilasjon, brann og regulering mv. er undersøkt. Med å leie vil NLA få en tidligere sentrumslokalisering for lærerhøgskolen. 
 
— Det tror vi er positivt og vil gi oss det handlingsrommet vi trenger for å kunne samordne virksomhetene i Sandviken og på Breistein på en god måte, forteller rektor Sigbjørn Sødal. Han legger til at gjeldende planer om en felles campus i Kanalveien 90 på Minde står fast, men etter flere forsinkelser i arbeidet med å få godkjent en reguleringsplan for området, anslår han at en campus på Minde først kan stå ferdig om cirka fem år.