Bønn for Ukraina

Vi kjenner på stor smerte og uro over den krigen som er åpnet mot Ukraina. Midt i at vi ikke får gjort noe med det som utspiller seg i Europa, vil vi minne om at vi kan be, enten sammen eller hver for oss.

Kapellrommene våre er åpne gjennom dagene, og vi oppfordrer studenter og tilsette til å bruke disse aktivt. Både ved å komme innom for å være stille og be, eller komme sammen til faste tider for en kort felles bønn.

Bønn fra Den norske kirke

Hellige, treenige Gud, 
du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde! 

Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina! 

Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. 

Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden.

Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne fredelige løsninger.

Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen

Sigbjørn Sødal, rektor