Hvordan har du det?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 sendes ut 8. februar.

Undersøkelsen skal kartlegge studentenes psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet, og sendes ut til alle norske studenter under 35 år på SMS og e-post. Alle NLA-studenter oppfordres til å gjennomføre undersøkelsen, fordi NLA er opptatt av studentenes pyskiske helse, og fordi resultatene bidrar til at både studentsamskipnadene og høgskolen kan målrette tiltak og velferdstilbud for studentene.

Premier

Undersøkelsen er nasjonal og blir utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. Alle som deltaer i undersøkelsen er med i trekningen av 100 gavekort på 500 kr. Fristen for å svare er 1. april.

Shot image.png