Studentenes opplevelse av studiekvaliteten

I dag offentliggjøres resultatene for Studiebarometeret 2021. Mange piler peker oppover for NLA. Blant annet har vi landets aller mest fornøyde journalistikkstudenter.

Journaliststudentene i Kristiansand er landets mest fornøyde journalistikkstudenter. De scorer høyest på overordnet tilfredshet, og ligger også på topp blant journalistutdanningene når det gjelder læringsmiljø og det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet. De er også fornøyd med lærerne sine, og rangeres øverst når det gjelder undervisning og miljøet mellom studentene og de faglig ansatte. De er også de mest fornøyde studentene ved NLA.

– Det er jo veldig hyggelig tilbakemelding å få fra studentene våre, sier avdelingsleder på journalistikk, Hilde Kristin Dahlstrøm.
– Vi har høyt fokus på å skape et godt læringsmiljø på avdelingen, og da er det gøy å se at det gir resultater. Dette er en hyggelig, positiv og motivert gjeng, og vi opplever at studenter og ansatte spiller hverandre gode, sier hun.

Glade musikanter

Også musikkstudentene er svært fornøyde med utdannelsen sin. Musikkstudentene på bachelor i utøvende rytmisk musikk gir en score på 4,3 (på en skala fra 0 til 5) på «jeg er alt i alt tilfreds med studieprogrammet jeg går på», og hele 4,7 på «jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på». Rett etter journalistikkstudentene er musikkstudentene de mest fornøyde studentene ved NLA.

Sett opp mot andre sammenlignbare musikkutdanningene ligger de betydelig over snittet når det gjelder samlekategorien «undervisning» (med påstander som: Faglige ansatte gjør undervisningen engasjerende, formidler lærestoffet forståelig måte, dekker pensum og invitasjon til aktiv deltakelse). Her vurderer Staffeldts-studentene lærerne sine til 4,4 poeng.

Positiv trend

NLA scorer i 2021 gjennomgående høyere på alle hovedområder i undersøkelsen sammenlignet med 2020. På 8 av de 12 områdene ligger NLA i tillegg på eller over landsgjennomsnittet. «Overordnet tilfredshet» ligger for hele NLA på 4,0 på skalaen som går fra 0 til 5. Det er akkurat på landsgjennomsnittet, men for NLA er det opp 0,3 poeng fra i fjor.

Prorektor for utdanning, Amund Langøy, er fornøyd med resultatene.
– Det er gode tendenser. Vi gleder oss over kjempefine resultater på enkelte av programmene, og skulle gjerne ønsket oss høyere score på andre. Denne undersøkelsen gir oss noen innspill fra studentene om hvordan vi bør arbeide videre for å utvikle studiene, sier Langøy.

Om studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studiekvalitet som årlig blir sendt ut til over 70 000 studenter. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er studenter på 2. og 5. år på bachelor- og mastergradsstudier som får svare på undersøkelsen, og på NLA var det høsten 2021 512 mulige respondenter. NLA oppnådde en svarprosent på 44 prosent mot et landsgjennomsnitt på 41 prosent.

Her finner du hovedrapporten fra undersøkelsen.

Her kan du sammenligne de ulike studieprogrammene og utdanningsinstitusjonene.