NLA Høgskolen satser på studentene

Opplever du de språklige kravene i lærerutdanningen som krevende? Nå får du mulighet til å få din egen norsklærer!

— Vi ser at koronapandemien og de sosiale restriksjonene som har kommet i kjølvannet av denne, har ført til utfordringer for en del studenter ved lærer- og barnehage-lærerutdanningen, sier professor II ved NLA Høgskolen, Ursula Småland Goth. Hun forteller at mange minoritetsstudenter, også nasjonalt, har allerede utfordringer i møte med de språklige kravene i lærerutdanningen, noe som ble forsterket under koronatiden. 

Få din egen norsklærer!

— Dette ønsker NLA Høgskolen å ta tak i og starter derfor et tilrettelagt språkkurs for minoritetsstudenter, forteller Småland Goth, som er prosjektleder for det nystartede TiKu-prosjektet. Språkkurset er interaktivt og nettbasert, og gjør det mulig for studenter 
i hele Norge å delta. Kurset består av ulike moduler med oppgaver og innleveringer, og studenten vil få en egen norsklærer som bistår og veileder konkret med utforming av tekster og innleveringer. Studentene kommer til å ta en standardisert test ved starten og ved slutten av kurset for å kunne evaluere kurstilbudet, og blir også bedt om å føre en loggbok for refleksjoner.

AdobeStock_246367113.jpg
STUDENTENE VIL FÅ EN EGEN NORSKLÆRER. 

— Vi er glad for at mange studenter med innvandrerbakgrunn ønsker å bli lærere og barnehagelærere. Disse studentene vil bli en viktig ressurs i dagens flerkulturelle samfunn og bidra til mangfold i lærerutdanningen, og av den grunn er det viktig at studentene får den støtten de trenger for å få gjennomføre utdanningen, understreker Småland Goth. Hun legger til at prosjektet er en pilot med plass til en visst antall studenter. 

Pilotprosjektet vil også ha overføringsverdi for fremtidig nasjonal digital språkopplæring ilærerutdanningen for studenter med minioritetsbakgrunn, sier professoren avslutningsvis. 

thumbnail_image001.jpg
VIKTIG AT STUDENTENE FÅR DEN STØTTEN DE TRENGER:
Professor II og prosjektleder for TiKu-prosjektet ved NLA Høgskolen, Ursula Småland Goth.