Milepæl for grunnskolelærerutdanningen

Feiret det første kullet med 5-årig master med en egen masterkonferanse.

— Vi ønsker å feire at studentene har fullført den nye integrerte masterutdanningen. Studentene har arbeidet med et forskningsprosjekt med relevans for skolen, og prosjektene skal være profesjonsnære og praksisrettet, forteller førsteamanuensis Karin Landschulze ved NLA Høgskolen.

Materkonferansen ble gjennomført 15. juni på campus Breistein, og eksterne gjester fra blant annet praksisfeltet var invitert. Studentene hadde arbeidet med et forsknings-prosjekt med relevans for skolen det siste studieåret, med fordypning i et undervisnings-fag i skolen (norsk, matematikk, samfunnsfag, KRLE) eller i profesjonsrettet pedagogikk. På masterkonferansen fikk de formidle sine funn enten som en posters, et videobidrag, en kronikk eller som muntlig formidling. Det ble også kåret et beste bidrag i hver kategori.

_DSC0771.jpgStudentene fikk vise frem sine bidrag. 

Masterkonferansen2022-03.jpg_DSC0794.jpgMasterkonferansen2022-06.jpgBåde studenter, eksterne gjester og ansatte var invitert til konferansen.

Landschulze tilbakemelder at hun er godt fornøyd med konferansen, og det var gode ord om både studentenes presentasjoner og prosjektene som ble presentert.

karlan
Førsteamanuensis Karin Landschulze er fornøyd med gjennomføringen.