Vil kjempe studentenes saker

Vi gratulerer Malene Morland, lærerstudent ved NLA Oslo, som nå er valgt som studentmedlem i arbeidsutvalget til Pedagogstudentene. Organisasjonen som skal ivareta studiekvaliteten til alle landets lærerstudenter.

— Arbeidsutvalget er et rått team som er engasjerte og skal være tett på medlemmene og finne de beste måtene for hvert lokallag til å vokse og stå i front for medlemmene sine, forteller hun.

Malene Morland startet som nestleder i pedagogstudentenes lokallag ved NLA Oslo i 2020 og ble raskt engasjert og fikk verv i organisasjonens landsstyre året etter. Noe av det som appellerte til henne, var det fine fellesskapet i organisasjonen.

— Det er jo studentene som vet hvordan det er å være student.

— Vi vil først og fremt være der for studentene og hjelpe dem å få frem deres meninger, så de blir hørt. Det er jo studentene som vet hvordan det er å være student. I tillegg til at Pedagogstudentene er en politisk plattform, er vi også en faglig og sosial plattform for medlemmene våre, der alle arrangement skal være gratis. De ulike lokallagene til Pedagogstudentene kan arrangere alt fra faglige arrangement som gratis og lærerike foredrag av Stine Sofie-Stiftelsen til sosiale arrangement som gratis kino, forklarer hun.

Kvaliteten på praksis er ikke god nok

Et område som Morland kommer til å jobbe med fremover og som er viktig for Pedagogstudentene, er praksis.

— Det skal være god kvalitet over alt.

— Det er viktig at det er en god sammenheng mellom det en lærer på studiet og praksis. Det viser seg at det er litt tilfeldig om man får en god eller dårlig praksis. Og sånn skal det ikke være. Det skal være god kvalitet over alt. Kvaliteten på praksisen påvirker om man fullfører studiet, så det bør ikke være en flaks- eller uflaks-situasjon, sier Morland som påpeker at et tiltak Pedagogstudentene jobber for er å øke finansieringen til lærerutdanningene etter kostnadskategori C eller høyere.

Stor påvirkningskraft

Pedagogstudentene er en stor organisasjon som etter hvert har fått innflytelse. Morland sier politikerne tar dem på alvor.

— Siden vi har så tett kontakt med medlemmene våre får vi mye relevant innhold fra lokallagene om hvordan det er være lærerstudent. Det gir oss en pålitelighet og en sterk stemme i møte med politikere. Pedagogstudentene blir invitert til ulike fora der vi kan påvirke saker ut fra hva medlemmene våre mener, sier Morland.

_DSC7432.jpg

Lokallaget på NLA er aktive

Malene Morland er en av fem studentmedlemmer i arbeidsutvalget som skal følge opp lokallagene. De vil få utdelt hver sin region de har et spesielt ansvar for. Lokallaget på NLA i Oslo, der hun startet, er aktive.

— Det er mange medlemmer ved NLA Oslo, og vi har et veldig fint styre. Styret har god kontakt med medlemmene og har muligheten til å arrangere spennende faglige og sosiale ting for dem, sier Morland og påpeker at det har vært spesielt viktig nå etter pandemien.

En organisasjon i ryggen

På genseren til Morland står det skrevet Plass til alle. Dette er Pedagogstudentenes kampanje som handler om inkluderende lærerutdanninger.

— Plass til alle startet med at vi som lokallag møtte på mye vanskeligheter i møte med NLA sitt verdidokument. Vi mener verdidokumentet er med på å ekskludere de som ikke faller innunder NLA sine hetronormative verdier. Pedagogstudentene ønsker at NLA skal fjerne dette og dermed være med på laget for å lage inkluderende lærerutdanninger. Jeg syns denne kampanjen også er et veldig fint bilde på hvordan det er å være Pedagogstudent, du har noen i ryggen som kjemper for dine saker, sier hun.

Pedagogstudentene opplevde at tema også var relevant for andre utdanningsinstitusjoner rundt i landet og Plass til alle ble en nasjonal kampanje.

— Den nasjonale kampanjens fokus er at utdanningsinstitusjoner skal ha inkluderende lærerutdanninger som har plass til alle og som motarbeider alle former for diskriminering. Og det er det vi kjemper for; å ha utdanninger som er inkluderende og som skal utdanne lærere som skal hjelpe og veilede barn til å bli trygge i seg selv. Og alt starter i utdanningen til lærere, sier hun.