Godkjent Udir-søknad for barnehagelærere i ledelse

NLA Høgskolen fikk nylig godkjent sin søknad om ny nettbasert videreutdanning for barnehagelærere i ledelse av utviklingsarbeid.

Utdanningsdirektoratet (Udir) tildelte NLA videreutdanningen, og utlysningen var en del av Udirs strategi for «Kompetanse for Fremtidens barnehage» (KFFB). 

- Vi er svært glade for at søknaden ble godkjent, i konkurranse med andre utdanningsinstitusjoner, og for at NLA kan tilby ettertraktet kompetanse gjennom videreutdanningene våre, sier Eli Ertresvaag, leder av EVU-avdelingen. Hun forteller at videreutdanningen skal i første omgang gjennomføres i studieårene 2023-2024 og 2024-2025, med mulig forlengelse på inntil to nye år. 

Bakgrunn for søknaden

- Kvalitetsarbeid er helt sentralt for å kunne sikre alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet, forteller Lill Krestin Ryland. I strategien, «Kompetanse for fremtidens barnehage» (KD, 2022) forteller Ryland at et av tiltakene er å drive målrettet kompetansebygging gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, som igjen kan føre til en kvalitetsheving i den enkelte barnehage.  

Videreutdanningen til NLA tar sikte på å styrke kompetansen til styrere og pedagogiske ledere i barnehagen. Dette studiet vil være nett- og samlingsbasert over to semester, med tre fysiske samlinger per semester, sammen med nettundervisning.  

Fagkompetanse   

NLA Høgskolen har allerede bred erfaring med å planlegge og gjennomføre videreutdanning på oppdrag fra Udir, som tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og ulike tilbud innenfor kompetanse for kvalitet og utdanningsledelse. NLA arbeider kontinuerlig med utviklingsarbeid i barnehager i partnerskap med flere kompetanseregioner i Vestland innenfor Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekomp).