Flere Udir-støttede videreutdanninger

NLA fikk nylig godkjent flere av sine videreutdanningstilbud for lærere og yrkesfaglærere, blant annet i programmering og praktisk-estetiske fag.

— Det er Utdanninsdirektoratet (Udir) som godkjenner utdanningene, og NLA Høgskolen fikk nylig godkjent hele fire av syv søknader, noe som viser er en god gjennomslagsprosent, forteller Birger Helge Hjellum, rådgiver ved NLAs etter- og videreutdanningsavdeling.

Disse tildelingene er innenfor den statlige ordningen for videreutdanning av lærere i skolen: Kompetanse for kvalitet. Alle tildelingene gjelder for studieårene 2023-2024 og 2024-2025, med mulighet for to års forlengelse.

birhjeal
Glad for mulighetene som NLA har fått til å tilby relevant videreutdanning: Birger Helge Hjellum og Amund Langøy.

Eksisterende avtaler

Utdanningsdirektoratet fornyer eksisterende avtaler med NLA med å tilby KFK-videreutdanningene i en ny periode: 'Begynneropplæring' med samlinger i Oslo og 'Spesialpedagogikk 1' med samlinger i Bergen. Begge videreutdanningene har godt med søkere og fulle klasser.

… og to nye!

I tillegg har NLA fått i oppdrag å utvikle og gjennomføre to nye videreutdanninger for lærere; en helt nettbasert videreutdanning 'Programmering' og 'Kunst og håndverk', med samlinger i Bergen.

Programmering er høyaktuelt i skolen, og programmering og algoritmisk tenkning har fått plass i læreplanene (LK20). Ved NLA er dette den første videreutdanningen for lærere som er helt nettbasert, og det blir lærerikt for organisasjonen å skulle utvikle og gjennomføre denne videreutdanningen for 200 studenter.

Vi ser frem til å gå I gang med å utvikle dette studiet, sier Amund Langøy, prorektor for utdanning ved NLA.

Regjeringen vil også prioritere de praktisk-estetiske fagene i skolen.

— Den nye videreutdanningen NLA skal tilby i kunst og håndverk er en god måte for oss til å løfte dette fagområdet, understreker Langøy.