#Løftblikket

Psykisk helse er satt på kartet hos NLA, både i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen, og SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. 1 av 5 oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer. I årets helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser de nasjonale tallene at en av tre studenter har alvorlige psykiske plager.

NLA ønsker å arbeide for at studenter og ansatte skal ha det bra i sin studie- og arbeidshverdag, og på campus Kristiansand inviteres studentene til mestringskurset «tankevirus». Dette er et nyttig kurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine. 
— Dette er et gratis tilbud gjennom SiA, med plass til 20 studenter, forteller leder av campusutvalget Astri-Birgitte Grimenæs.

Myter om psykisk helse 

— Alle studenter på campus Breistein inviteres til 'fysisk og psykisk påfyll' i Festsalen 19. oktober, med pizza og prat i lunsjen, forteller campusleder Runar Eikhaug. Psykolog Berit Chr. Nestå kommer, og vil ha et opplegg som dreier seg om myter om psykisk helse, og hun vil presentere ti hverdagsbud for god psykisk helse. Sammen Psykisk Helse kommer også.

25. oktober blir det servert nystekte vafler om morgenen på campus Sandviken.
— I lunsjen blir det pizzaboller og oppfordring om å bruke de muligheter vi har til samtale, både med NLAs samtaletjeneste og Sammens tilbud.

På campus Oslo har det vært gratisfrokost for studentene, oppfordring til «walk and talk», og kakefest for studenter og ansatte.

Nyttige lenker

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse.

Løft blikket med Thomas Seltzer er en filmserie om ensomhet og utenforskap, som er produsert i anledning Verdensdagen for psykisk helse 2022.

Sammen mot utenforskap - rapport fra Norce.